Asiakirjat

”Asiakirjat”-näytöllä on taulukko ilmoitukseen liittyvistä tulostettavista asiakirjoista. Siitä voit avata esimerkiksi ilmoitukselle muodostuneen luovutuspäätöksen. Voit avata asiakirjan pdf-asiakirjan kuvakkeesta.

”Asiakirjat”-näytöllä näet tulostettavassa muodossa myös muut tätä ilmoitusta koskevat viestit, jotka Tulli on lähettänyt sinulle, kuten lisäselvityspyynnöt ja ilmoitukset tavarantarkastuksista.