Tillfällig införsel

Deklarationen används vid import då

  • varor införs från områden utanför unionen och hänförs till förfarandet för tillfällig införsel
  • unionsvaror importeras över skattegränsen till exempel från Sverige till Åland eller från Kanarieöarna till Finland.

Du kan också inge tulldeklarationen för hänförande av varor till förfarandet för tillfällig införsel i efterhand.

Se allmänna anvisningar om hur man fyller i deklarationer under ”’Allmänt om ifyllande av deklarationer” i denna anvisning.

Delar i en tulldeklaration för tillfällig införsel

En tulldeklaration för tillfällig införsel består av tre deklarationsdelar: ”Aktörer”, ”Deklarationsparti” (uppgifter om deklarationspartiet som är gemensamma för alla varuposter i deklarationen) och ”Varuposter” (varupostspecifika uppgifter). Om du med tulldeklarationen ansöker om tillstånd till att använda förfarandet för tillfällig införsel får du också en fjärde deklarationsdel, som heter ”Tillståndsansökan”, att fylla i. 

Varje deklarationsdel visas som en egen sida i tjänsten. Du kommer till de olika deklarationsdelarna genom att välja motsvarande knapp i navigationen till vänster.