Nationell skattegränsdeklaration

Deklarationen används i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland när

  • varor införs
  • varor skickas för förädling eller reparation, eller återinförs efter förädlingen eller reparationen
  • varor transporteras tillfälligt över skattegränsen. 

Se allmänna anvisningar om hur man fyller i deklarationer under ”’Allmänt om ifyllande av deklarationer” i denna anvisning.

Delar i en nationell skattegränsdeklaration

En nationell skattegränsdeklaration består av tre deklarationsdelar: ”Aktörer”, ”Deklarationsparti” (uppgifter om deklarationspartiet som är gemensamma för alla varuposter i deklarationen) och ”Varuposter” (varupostspecifika uppgifter).

Varje deklarationsdel visas som en egen sida i tjänsten. Du kommer till de olika deklarationsdelarna genom att välja motsvarande knapp i navigationen till vänster. 

Momsregistrerade och icke-momsregistrerade importörer anger vissa uppgifter i olika avsnitt. Till exempel anger en momsregistrerad importör det fakturerade totalbeloppet i uppgifterna om deklarationspartiet, medan en icke-momsregistrerad importör anger priset i uppgifterna om varuposten.