Varupost

Uppgifter som hör till varuposten är 

  • förfarandeuppgifter
  • tidigare dokument
  • ytterligare uppgifter (endast i icke-momsregistrerade importörers deklarationer)
  • värdeuppgifter för varorna (endast i icke-momsregistrerade importörers deklarationer).

Varukod och grunduppgifter om varupost

Ange här de grunduppgifter som begärs om varuposten. Läs närmare anvisningar nedan.

Begärt förfarande

Tjänsten fyller i uppgiften om det begärda tullförfarandet utgående från dina tidigare val. Om du inger en deklaration som avslutar ett förfarande för aktiv förädling eller tillfällig införsel är det begärda förfarandet ”61 – Återimport och övergång till fri omsättning”. Om tullförfarandet är felaktigt måste du börja om från början och fylla i en ny deklaration.

Föregående förfarande

Varorna har vanligtvis inte något föregående förfarande. Välj då i rullgardinsmenyn ”00 – Inget föregående förfarande”.  

Ytterligare förfarande

Tjänsten fyller automatiskt i ”615 – Unionsvaror mellan Fastlandsfinland och Åland” som ytterligare förfarande, eftersom du tidigare har valt Finland som avsändningsland.

Dessutom kan du lägga till andra ytterligare förfaranden som behövs. Välj förfarandet i rullgardinsmenyn. Notera att du därefter måste välja knappen ”+ Lägg till”. Först därefter sparas och visas det ytterligare förfarande du valt.

Om du inger en deklaration för aktiv förädling, ange ”671” som kod för ytterligare förfarande. Om du inger en deklaration för tillfällig införsel, ange ”673” som kod för ytterligare förfarande.

Du kan ta bort ett ytterligare förfarande genom att klicka på knappen ”Ta bort” bredvid förfarandet.  

Tidigare dokument

Om du har ett nummer för en ankomstavi (AN-nummer) som Åland Post ger sina kunder och du inte har angett det redan tidigare då du valde typ av deklaration, ange numret här. Välj ”1781 – Postförsändelsens ankomstnummer” som typ av tidigare dokument och ange ankomstavins nummer som identifierare.

Ytterligare uppgifter

Ytterligare uppgifter ska anges i en nationell skattegränsdeklaration om 

  • du skickar varor för förädling
  • varor återinförs efter förädling
  • du anmäler varan för tillfällig införsel
  • varor återinförs efter tillfällig införsel.

Vid aktiv förädling och tillfällig införsel anges koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX – Annan ytterligare uppgift” och som beskrivning uppgifterna om förädlingen eller den tillfälliga införseln. Dessutom ska du ange varornas transportriktning med koderna för ytterligare uppgifter ”FIAXM – Import till Åland” eller ”FIMAN – Import från Åland”. Läs mer om aktiv förädling och tillfällig införsel på Tullens webbplats.

Värdeuppgifter för varorna och pris

Om importören är momsregistrerad, anger man inga värdeuppgifter för varorna i deklarationen.

Om importören inte är momsregistrerad, välj momssats med alternativknappen. Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %, för livsmedel är den 14 %, och för böcker 10 %.

Om importören inte är momsregistrerad, ange dessutom fakturerat totalbelopp för hela försändelsen inklusive transportkostnader, samt valutaslag.

Om du anmäler varor för förädling, ange varans värde. Om du inger en tulldeklaration för avslutande av förädlingsförfarandet, ange värdet på förädlingen. Om du inger en deklaration för tillfällig införsel, ange varans värde.

I deklarationer för aktiv förädling och tillfällig införsel, ange ett värde som omfattar varans värde samt frakt- och försäkringskostnaderna.

Gå vidare från uppgifterna om varuposten

När du har angett alla uppgifter för varuposten, kan du lägga till följande varupost genom att klicka på knappen ”+ Lägg till varupost” nertill på sidan. I nationella skattegränsdeklarationer behöver man vanligtvis inte ange mer än en varupost.

Om du inte lägger till fler varuposter kan du förflytta dig till ett sammandrag av deklarationen du fyllt i. Välj knappen ”Nästa” så kommer du till sidan ”Sammandrag och sändning” i deklarationen.