Aktörer

Ange på sidan ”Aktörer” de aktörer som anknyter till tulldeklarationen. Du kan ange uppgifterna för kontaktperson, importör och exportör samt ombud vid behov.

Fältet ”E-postadress för notifikationer” fylls i automatiskt om du har gett ditt samtycke till elektronisk delgivning. Ta inte bort ditt samtycke. Om du trots allt vill ändra på samtycket till elektronisk delgivning ska du göra det på sidan ”Inställningar”. Mer detaljerade anvisningar: Inställningar - Tullens anvisningar.

Allmänt om angivande av aktörens identifieringsnummer

Varje aktör i deklarationen ska ha ett identifieringsnummer, antingen ett EORI-nummer eller någon annan identifikationsuppgift. Importören och ombudet ska ha ett EORI-nummer om de är företag.

Om företagets identifieringsnummer inte har status som EORI-nummer, avslås importtulldeklarationen. Du kan i EU-kommissionens tjänst Validering av EORI-nummer kontrollera om ditt företags EORI-nummer är giltigt. Ansök om EORI-registrering på förhand hos Tullen, om du behöver det.

För övriga aktörer (t.ex. exportör) behöver man inte ange något EORI-nummer som identifieringsnummer. Privatpersoner behöver heller inte ha något EORI-nummer. Ange i sådana fall något av följande som identifieringsnummer:

  • en finländsk aktörs FO-nummer
  • en finländsk privatpersons landskod, personbeteckning
  • en utländsk privatpersons landskod, födelsedatum (t.ex. US25071980).

Notera att det inte får finnas mellanslag i identifieringsnumret, så skriv t.ex. siffrorna direkt efter landskoden. Ange förutom identifieringsnumret även aktörens namn och adress.

Om du vill, kan du utöver identifieringsnumret ange det identifieringsnummer som Tullen gett för verksamhetsstället.

Vid punkterna ”Ombud” och ”Importör” får du en del av uppgifterna automatiskt när du kryssar i rutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter” Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, ska du mata in EORI-numret i deklarationen så fyller tjänsten i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt. Som adress för verksamhetsstället visas som standard företagets adress som registrerats i FODS (verksamhetsställe ”000”). Om du i inställningarna har angett något annat kontor än huvudkontoret som identifierare för verksamhetsstället, söker tjänsten fram adressuppgifterna enligt denna identifierare.

Om importören inte är momsregistrerad fyller tjänsten inte i uppgifterna automatiskt. Ange i så fall namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land, aktörens natur och kontaktspråk. Välj aktörens natur och kontaktspråk i rullgardinsmenyn.

Om deklaranten är ett företag som är etablerat i Finland är aktörens natur ”Y – Företag/Finland”. 

Kontaktperson 

Kontaktperson är den person som inger deklarationen. Tullen kan vid behov begära mera information av kontaktpersonen.

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du välja kryssrutan ”Använd den identifierade personens uppgifter”, så ifylls kontaktpersonens uppgifter automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, ange ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer i fälten.

Kontaktspråk

Välj i rullgardinsmenyn det kontaktspråk på vilket du vill få utskrifter och beslut gällande deklarationen. Om du vill ha dem på samma språk som du använder för att fylla i deklarationen, behöver språket inte väljas separat.

Ombud

Om du inger deklarationen som ett ombud för importörens räkning, fyll i dina uppgifter under ”Ombud” via knappen ”+ Lägg till ombud”. Om du är exportör och du inger deklarationen, fyll i dina uppgifter både under ”Exportör” och under ”Ombud”. En speditionsfirma kan också agera som ombud. Också en privatperson kan agera som ombud, men endast för en annan privatperson. Om du inger en deklaration som importör, lämna tomt vid punkten ”Ombud”.


Välj typen av ombudskap i rullgardinsmenyn. Ombudskapet kan vara direkt ombud, indirekt ombud eller direkt ombudskap med garantens ansvar. Om du använder direkt ombudskap med garantens ansvar, välj ”2 – Direkt ombud” i rullgardinsmenyn och kryssa även för rutan ”På garantens ansvar”. Notera att du inte kan agera som indirekt ombud i tulldeklarationer för aktiv förädling och tillfällig införsel.

Importör

Importören ska alltid anges. Importören är det företag eller den person som ursprungligen kommit överens om att få varorna införda över skattegränsen och som därigenom är varornas mottagare. Vid förädling och tillfällig införsel är importören i den deklaration som inges då varorna avsänds inte densamma som i den deklaration som inges då varorna återinförs.

Om importören är ett företag ska EORI-numret anges som identifieringsnummer för importören.

Under ”Parter” visas alternativen för ”Näringsidkare”.

Notera att om importören är en privatperson och exportören ett företag som har ett åländskt skattegränsnummer ska exportören göra en sammandragsdeklaration för kunder med skattegränsnummer i Tullklareringstjänsten (se punkten ”Nationell skattegränsdeklaration: sammandragsdeklaration för kunder med skattegränsnummer).

Om du inger deklarationen för ett momsregistrerat importföretag och har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna och inte använder ett ombud, kan du välja kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”. Då fyller tjänsten automatiskt i dina egna uppgifter i deklarationen under ”Importör”. I annat fall, mata in importörens identifieringsnummer, namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land och aktörens natur.

Exportör

Exportören är den sista säljaren eller avsändaren före varan förs in över skattegränsen.