Toimijat

Ilmoita ”Toimijat”-näytöllä tulli-ilmoitukseen liittyvät toimijat. Voit ilmoittaa yhteyshenkilön, tuojan ja viejän tiedot sekä tarvittaessa edustajan tiedot.

Kohta ”Sähköpostiosoite herätteitä varten” täyttyy automaattisesti, jos olet antanut suostumuksen sähköiseen tiedoksiantoon. Älä poista valintaa. Jos kuitenkin haluat muuttaa sähköisen tiedoksiannon valintaa, tee se näytöllä asetukset. Lue tarkempia ohjeita Asetukset - Tullin ohjeet.

Yleistä toimijan tunnisteen ilmoittamisesta

Jokaisella ilmoituksen toimijalla on oltava jokin tunnistenumero, joko EORI-numero tai muu yksilöintitieto. Tuojalla ja edustajalla on oltava EORI-numero, jos ne ovat yrityksiä. Jos yrityksen tunnistenumerolla ei ole EORI-numeron asemaa, tuonnin tulli-ilmoitus hylätään. Voit tarkistaa yrityksen EORI-numeron voimassaolon komission EORI-numeron validointipalvelusta. Hae EORI-rekisteröinti etukäteen Tullista, jos tarvitset sitä.

Muista toimijoista (esim. viejä) ei ole pakko ilmoittaa tunnisteeksi EORI-numeroa. Myöskään yksityishenkilöllä ei tarvitse olla EORI-numeroa. Tällöin ilmoita tunnistenumeroksi jokin seuraavista:

  • suomalaisen toimijan y-tunnus
  • suomalaisen yksityishenkilön maakoodi, henkilötunnus
  • ulkomaalaisen yksityishenkilön maakoodi, syntymäaika (esim. US25071980).

Huomioi, että tunnistenumerossa ei saa olla välilyöntejä, joten kirjoita esimerkiksi numerot heti maakoodin perään. Ilmoita toimijasta tunnistenumeron lisäksi nimi ja osoite.

Tunnistenumeron lisäksi voit halutessasi ilmoittaa Tullin antaman toimipistetunnisteen.

Kohdissa ”Edustaja” ja ”Tuoja” osa tiedoista täyttyy automaattisesti, kun valitset valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen toimijan tietoja”. Jos et käytä tunnistautuneen toimijan tietoja, syötä ilmoitukseen EORI-numero ja palvelu täyttää nimi- ja osoitetiedot sekä toimijan luonteen ilmoitukseen automaattisesti. Toimipisteen osoitetietoina näkyy oletuksena YTJ:hin merkitty yrityksen osoite (toimipiste ”000”). Jos olet asetuksissa ilmoittanut toimipistetunnisteeksi muun kuin päätoimipaikan, palvelu hakee tämän toimipistetunnisteen mukaiset osoitetiedot.

Jos tuoja on arvonlisäverorekisteröimätön, palvelu ei täytä tietoja automaattisesti. Ilmoita tällöin nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, toimijan luonne ja asiointikieli. Valitse toimijan luonne ja asiointikieli alasvetovalikosta.

Jos ilmoittaja on Suomeen sijoittautunut yritys, toimijan luonne on ”Y – Yritys/Suomi”. 

Yhteyshenkilö 

Yhteyshenkilö on ilmoituksen antaja. Tulli voi tarvittaessa kysyä yhteyshenkilöltä lisätietoja.

Jos olet tallentanut tietosi etukäteen asetuksiin, voit valita valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen henkilön tietoja”, jolloin yhteyshenkilön tiedot täyttyvät ilmoitukseen automaattisesti. Jos et käytä tunnistautuneen henkilön tietoja, ilmoita kenttiin nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi.

Asiointikieli

Valitse asiointikieleksi alasvetovalikosta kieli, jolla haluat saada ilmoitukseen liittyvät tulosteet ja päätökset. Jos haluat ne samalla kielellä, jota käytät ilmoitusta täyttäessäsi, asiointikieltä ei tarvitse valita erikseen.

Edustaja

Jos annat ilmoituksen edustajana tuojan puolesta, lisää ”Edustaja”-kohdassa tietosi painikkeesta ”+ Lisää edustaja”. Jos olet viejä ja annat ilmoituksen, ilmoita tietosi sekä kohdassa ”Viejä” että ”Edustaja”. Edustajana voi toimia myös huolintaliike. Myös yksityishenkilö voi toimia edustajana, mutta vain toiselle yksityishenkilölle. Jos annat ilmoituksen tuojana, jätä ”Edustaja”-kohta tyhjäksi.

Valitse alasvetovalikosta edustuksen laatu. Edustus voi olla suora, välillinen tai suora edustus takaajan vastuulla. Jos käytät suoraa edustusta takaajan vastuulla, valitse alasvetovalikosta ”2 – Suora edustus” ja valitse lisäksi valintaruutu ”Takaajan vastuulla”. Huomioi, ettet voi toimia välillisenä edustajana sisäisen jalostuksen ja väliaikaisen maahantuonnin tulli-ilmoituksissa.

Tuoja

"Toimijat" näytöllä ”Toimijan luonne” vaihtoehdot avattuna.

Tuoja on ilmoitettava aina. Tuoja on yritys tai henkilö, joka on alun perin sopinut tavaroiden tuonnista verorajan yli ja joka on siten tavaroiden vastaanottaja. Jalostuksessa ja väliaikaisessa maahantuonnissa tuoja on eri ilmoituksessa, joka annetaan, kun tavara lähetetään, ja ilmoituksessa, joka annetaan, kun tavara palautuu.

Jos tuoja on yritys, tuojan tunnistenumeroksi on ilmoitettava EORI-numero.

Huomioi, että jos tuoja on yksityishenkilö ja viejä on yritys, jolla on Ahvenanmaan verorajanumero, viejän on tehtävä Tulliselvityspalvelussa verorajanumeroasiakkaan yhteenvetoilmoitus (ks. ohjeen kohta ”Kansallinen verorajailmoitus: verorajanumeroasiakkaan yhteenvetoilmoitus).

Jos annat ilmoituksen arvonlisäverorekisteröidyn tuojayrityksen nimissä ja olet tallentanut tietosi etukäteen asetuksiin etkä käytä edustajaa, voit valita valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen toimijan tietoja”. Tällöin palvelu täyttää ilmoitukseen automaattisesti omat tietosi ”Tuoja”-kohtaan. Muussa tapauksessa syötä tuojan tunnistenumero, nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa ja toimijan luonne. 

Viejä

Viejä on tavaran viimeisin myyjä tai lähettäjä ennen sitä, kun tavara tuodaan verorajan yli.