Begäran om ändring

Om uppgifter som ingetts med en deklaration måste ändras efter att Tullen redan har frigjort varorna för förfarandet, måste du begära att deklarationen ändras.

Även om en deklaration har skickats till Tullen genom meddelandedeklarering eller via Importförtullningstjänsten för privatpersoner kan du begära ändring av den i Tullklareringstjänsten (se punkten ”Att bläddra i deklarationer som ingetts via en annan servicekanal och byte av deklareringssätt" Sökning av händelser).

Deklarationens deklareringssätt kan endast ändras en gång från meddelandedeklarering till webbdeklarering. Då du ändrat deklareringssättet för deklarationen till deklarering via webbtjänst kan du inte ändra deklareringssättet tillbaka till meddelandedeklarering.

Att göra en begäran om ändring

Du kan göra begäran om ändring på två olika sätt: 

  • Om du har gjort deklarationen i Tullklareringstjänsten, kan du gå till deklarationslistan på tjänstens startsida och välja den deklaration som du vill att ska ändras. Öppna deklarationen och klicka på knappen ”Begäran om ändring” på sidan ”Sammandrag och sändning”.
  • Du kan välja knappen ”Kontakta Tullen” på tjänstens startsida. Ange deklarationens MRN-referensnummer och flytta markören bort från MRN-fältet. Klicka på knappen ”Sök” och välj knappen ”Ändring”.

  

Tjänsten öppnar sidan ”Begäran om ändring”. Förflytta dig först antingen till sidan ”Aktörer”, ”Deklarationsparti” eller ”Varuposter” och gör där de ändringar som behövs. När du har ändrat uppgifterna, öppna på nytt sidan ”Sammandrag och sändning” så visas en jämförelse av ändringarna för de uppgifter som du begär att ska ändras. Sidan öppnas automatiskt om du efter att du gjort ändringarna är på sidan ”Varuposter” och klickar på knappen ”Nästa”.

Gå därefter tillbaka till sidan ”Begäran om ändring”. Fyll i ett eget referensnummer för begäran om ändring under ”Aktörens referens”. Välj typ av ändring i rullgardinsmenyn under rubriken ”Orsak till ändring”.

Om du antar att ändringen inte påverkar avgifterna som ska uppbäras, välj ”OIK – Ändringar till deklarerade uppgifter”. Typen är ”OIK” också vid statistikändringar. Om du antar att ändringen leder till efteruppbörd, välj typen ”JAL – Efteruppbörd”. Om ändringen förväntas leda till en återbetalning från Tullen, välj typen ”PAL – Återbetalning eller eftergift”.

Välj dessutom en orsak till begäran om ändring i rullgardinsmenyn under ”Orsak”. Välj orsak enligt typen av ändring. Om det är flera uppgifter som ska ändras ska du välja endast en orsak som har mest inverkan. Om ändringen i huvudsak gäller t.ex. ursprung och förmånsbehandling ska du välja ursprung som orsak.

Du kan även ange en fritt formulerad text för ändringen du begär under ”Motivering”. Detta fält är vanligtvis inte obligatoriskt. Om du har ett bifogat dokument som stöd för begäran om ändring kan du ladda upp det.

När du söker återbetalning, fyll i ”Uppgifter om återbäring”, såsom mottagare av återbäringen och återbäringsbelopp som söks. Om du har angett ”PAL” som typ av ändring ska du ange kontouppgifter. Välj IBAN-bankkonto som metod för återbäring och ange kontonumret i nästa fält. När du anger kontonumret fyller tjänsten i som kontoinnehavarens namn det företag (eller den person) som har angetts i fältet ”Mottagare av återbäringen”. Om inget kontonummer anges kan begäran om återbetalning inte handläggas.

Man kan få återbäringen i kontanter bara som betalningsanvisning som Tullen skickar till banken. Välj i så fall ”Anvisning/Kontant betalning” som återbäringsmetod och ange inte något kontonummer. Ange personens namn i fältet ”Namn på mottagaren av återbetalningen” och därefter i adressuppgifterna personens adress i Finland dit banken kan meddela att betalningsanvisningen anlänt.

Klicka till slut på knappen ”Skicka begäran”. 

Återkallande av en begäran om ändring

Om du har skickat in en begäran om ändring och du märker att begäran är onödig eller gjord på fel grunder, kan du begära att ändringen återkallas. Detta är endast möjligt om det ännu inte har fattats något beslut om begäran.