Sökning av deklarationer

Du kan söka deklarationer under fliken ”Sökning av deklarationer” i övre balken på startsidan.

Hämtning av deklaration med MRN-numret eller någon annan referens
Du kan söka en deklaration bl.a. med MRN-referensnumret. Du kan i sökningen också använda aktörens referensnummer eller tilläggsreferens. Mata in sökkriteriet och välj det ”Deklareringssätt” du önskar i rullgardinsmenyn. Om du söker en deklaration som ingetts i meddelandeform välj ”Andra deklareringssätt”. Du får fram sökresultaten genom att trycka på ”Sök”.

Sökresultat
Om sökvillkoret hittas i systemet visas i sökresultaten alla de deklarationer som innehåller sökvillkorets värde, t.ex. början av en referens. Sökresultaten visas som en lista där du kan sortera och filtrera resultaten.

Bild på sökresultat. Sökresultatet filtrerat med sökvillkoret MRN eller annan referens för deklarationen. Som sökresultat syns deklarationens MRN, deklarationens status, aktörens referens, deklaration, förfarande, deklarant och senaste ändring.

Du kan lägga till eller redigera sökvillkoren och uppdatera sökresultaten genom att igen klicka på knappen ”Sök”.

Sökning med andra sökvillkor
Om du vill söka en deklaration med andra sökvillkor än MRN-numret eller en annan referens för deklarationen, välj det sökvillkor du önskar i rullgardinsmenyn. Notera att formen på det sökvärde som ska anges beror på det valda sökvillkoret. Andra sökvillkor som du kan använda är tidpunkt för inlämning av deklarationen, den identifierade aktörens roll i deklarationerna, deklaration, typ av tilläggsdeklaration, identifieringsnummer för annan angiven aktör och lagerkod. Du kan också välja att endast visa sådana deklarationer som du själv har skickat.

Sökning med flera sökvillkor

Om du vill begränsa antalet sökresultat, kan du använda flera sökvillkor samtidigt. Du får fram fler sökvillkor när du trycker på ”+Lägg till sökvillkor”. Därefter kan du välja sökvillkor från rullgardinsmenyn och mata in eller välja sökvärde. Notera att om du väljer sökvillkoret ”MRN eller annan referens för deklarationen” kan du inte lägga till andra sökvillkor.

Sökning med den identifierade aktörens roll
Vid sökning med den identifierade aktörens roll visas den identifierade aktörens deklarationer beroende på rollen som aktören har i deklarationen. Om sökvillkoren är för omfattande, kan tidsutlösningsfel förekomma under sökningen. Detta är beroende av antalet deklarationer i databasen. Om sökresultaten är många, visar tjänsten endast de 1000 första resultaten. Då måste sökvillkoren preciseras.
När du söker deklarationer utgående från en annan identifierad aktör, begär man att du ange aktörens identifieringsnummer.

Borttagning av sökvillkor
Du kan radera ett enskilt sökvillkor genom att trycka på knappen ”Ta bort”. Genom att trycka på knappen ”Töm sökning”, raderas alla valda sökvillkor och du kan starta om sökningen från början.

Ett popup-fönster frågar ännu om du vill ta bort alla sökvillkor. Om du vill ta bort alla villkor, klicka på ”OK”. 

Deklareringssätt som sökvillkor 
Om deklarationen har ingetts via deklarationstjänsten, kan du söka deklarationen med hjälp av MRN-numret eller en annan referens. Om deklarationen har ingetts med ett meddelande, kan du endast söka deklarationen med MRN-numret.

Mata in MRN-numret och klicka på ”Sök”. Om systemet inte hittar deklarationen i deklarationstjänsten så visas följande popup-fönster: ”Deklarationen hittades inte i E-tjänsterna med MRN-numret du angav. Vill du söka deklarationen även i andra servicekanaler?”. Klicka på OK. Därefter visas eventuellt detta popup-fönster: ”Är du säker på att du vill lämna sidan?”. Klicka på ”Stanna på denna sida”.

Om aktören inger deklarationen genom meddelandedeklarering, fås deklarationen fram då man som deklareringssätt väljer ”Övriga transaktionskanaler”.

Även om deklarationen ursprungligen skulle ha ingetts av ett ombud, kan deklaranten fortsätta hantera det. Därefter kan ombudet inte längre hantera deklarationen.