Sammandragsdeklaration – kunder med skattegränsnummer

Deklarationen används i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland när en kund med skattegränsnummer agerar ombud för en importör som är privatperson. Kunden med skattegränsnummer anger alltid sig själv som ombud i deklarationen, och inga andra aktörer anges.

Se allmänna anvisningar om hur man fyller i deklarationer under ”’Allmänt om ifyllande av deklarationer” i denna anvisning. 

Se anvisningarna vid de inledande valen gällande deklarationen på sidan ”Upprätta en ny deklaration” under ”Skattegränsdeklarationer (Åland)”.

Delar i en nationell skattegränsdeklaration

En nationell skattegränsdeklaration består av tre deklarationsdelar: ”Aktörer”, ”Deklarationsparti” (uppgifter om deklarationspartiet som är gemensamma för alla varuposter i deklarationen) och ”Varuposter” (varupostspecifika uppgifter).

Varje del av deklarationen visas som en egen sida i tjänsten. Du kommer till de olika delarna genom att välja motsvarande knapp i navigationen till vänster.