Varupost

Uppgifter som hör till varuposten är 

  • ytterligare uppgifter 
  • värdeuppgifter för varorna (momssats)
  • pris

Ytterligare uppgifter

I en sammandragsdeklaration för kunder med skattegränsnummer behöver du vanligtvis inte lägga till några ytterligare uppgifter. När du senare väljer momssats så fyller tjänsten automatiskt i momssatsens kod för ytterligare uppgifter.

Värdeuppgifter för varorna

Välj momssats med alternativknapparna. Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %, för livsmedel är den 14 %, och för böcker 10 %.

Pris

Ange det fakturerade totalbeloppet för alla försändelser i skatteperioden inklusive transportkostnader. Tjänsten har automatiskt fyllt i euro som valutaslag och du kan inte ändra på det.

Om en privatperson returnerar varor till säljaren, se närmare anvisningar på Tullens webbsida ”Försäljning till privatpersoner – deklaration med skattegränsnummer”.

Gå vidare från uppgifterna om varuposten

Därefter kan du förflytta dig till ett sammandrag av deklarationen du fyllt i. Välj knappen ”Nästa” så kommer du till sidan ”Sammandrag och sändning” i deklarationen. Efter att du skickat in deklarationen visas skattespecifikation, betalningsuppgifter och en knapp via vilken du kan betala tullräkningen.