Aktörer

På sidan ”Aktörer” anges endast kontaktperson och ombud. Inga andra aktörer anges.

Fältet ”E-postadress för notifikationer” fylls i automatiskt om du har gett ditt samtycke till elektronisk delgivning. Ta inte bort ditt samtycke. Om du trots allt vill ändra på samtycket till elektronisk delgivning ska du göra det på sidan ”Inställningar”. Mer detaljerade anvisningar: Inställningar - Tullens anvisningar.

Allmänt om angivande av aktörens identifieringsnummer

Ombudet, dvs. kunden med skattegränsnummer, ska ha ett EORI-nummer. Ett finskt företags EORI-nummer är ett identifieringsnummer för aktören som består av FO-numret och landskoden (FI1234567-8). Ansök om EORI-registrering på förhand hos Tullen, om du behöver det.

Kontaktperson

Kontaktperson är den person som inger deklarationen. Tullen kan vid behov begära mera information av kontaktpersonen.

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du välja kryssrutan ”Använd den identifierade personens uppgifter”, så ifylls kontaktpersonens uppgifter automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade personens uppgifter, ange ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer i fälten.

Ombud

Under ”Ombud” ifylls en del av uppgifterna automatiskt när du kryssar för rutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”. Som adress för verksamhetsstället visas som standard företagets adress som registrerats i FODS (verksamhetsställe ”000”). Om du i inställningarna har angett något annat kontor än huvudkontoret som identifierare för verksamhetsstället, söker tjänsten fram adressuppgifterna enligt denna identifierare. Om företaget har flera identifieringsnummer för sina verksamhetsställen, ange det identifieringsnummer som anknyter till statusen som skattegränskund. Du kan kontrollera identifieringsnumren för verksamhetsställena i tjänsten ”Egna uppgifter”. Du behöver fullmakten "Läsa kunduppgifter gällande tullverksamhet" för att använda tjänsten.