Deklarationsparti

Ange på sidan ”Deklarationsparti” grunduppgifter, platsuppgifter och andra uppgifter som behövs och som gäller hela försändelsen.

Grunduppgifter 

I grunduppgifterna ska du ange aktörens referens, en eventuell tilläggsreferens för aktören och skattebestämningsdagen. 

Aktörens referens är deklarantens fritt formulerade referensnummer som identifierar anmälan. Referensen får vara högst 22 tecken lång och kan innehålla siffror, bokstäver eller specialtecken.

I fältet ”Aktörens tilläggsreferens” kan du ange en annan referens, till exempel ombudets eget referensnummer. 

Ange som skattebestämningsdag det datum då du gör registreringen i bokföringen och inger anmälan. Vid tullagring anges uppgiften inte.

När du inger en anmälan av varors ankomst (EIDR) för vilken en kompletterande deklaration inges för en period, ange periodens första dag som skattebestämningsdag. Till exempel vid perioder på en vecka, ange veckans första dag, dvs. måndagens datum.
 
Om du vid reservförfarande ingett anmälan på en blankett eller ett dokument och du inger den elektroniska anmälan i efterhand i Tullklareringstjänsten, ska du som skattebestämningsdag ange datumet för hänförande av varorna till förfarandet, dvs. datumet för registreringen i bokföringen. Om det är fråga om en sammanfattande deklaration som inges för en period, ange periodens första dag.

Uppgifter om plats
 

Ange den plats enligt EIR-tillståndet där tillståndshavaren kan hänföra varor till förfarandet (t.ex. tillståndshavarens egna lokaler). Om platsen är ett lager, ange lagerkoden under ”Lager”. I annat fall, ange adressuppgifterna under ”Varornas förvaringsplats”. 

Varorna ska då deras ankomst anmäls befinna sig i det lager som anges i EIR-tillståndet. Under ”Varornas förvaringsplats vid tidpunkten då varornas ankomst anmäls”, välj ”B – Godkänd plats” som typ av tillstånd och ”X – Lagerkod” som förvaringsplatsens kvalificerare, och ange lagerkoden i fältet ”Lagerkod”.

Ytterligare uppgifter

Ange vid behov under ”Ytterligare uppgifter” en eller flera koder för ytterligare uppgifter som gäller hela deklarationen. Tjänsten fyller automatiskt i koden ”FIPDF” för ytterligare uppgifter. Det betyder att tjänsten skapar ett formbundet dokument i pdf-format av besluten som du kan hämta senare i e-tjänsten. Välj inte bort detta alternativ, om du till exempel behöver visa upp ett beslut om frigörande åt transportfirman eller lagerhavaren.

Om du behöver ange flera ytterligare uppgifter, kan du göra det med  knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”. Välj i rullgardinsmenyn koden som behövs i deklarationen. Ange vid behov en beskrivning av koden för ytterligare uppgifter i fältet ”Beskrivning”.

Koden för ytterligare uppgifter ”FIPER –Sammanfattande periodens längd (W = vecka, M = månad)” anges i en anmälan av varors ankomst (EIDR) för vilken det senare inges en sammanfattande kompletterande deklaration och alltid i den sammanfattande kompletterande deklarationen. Ange antingen W eller M som beskrivning för koden.

Om du inger en anmälan för varor som frigjorts för förfarandet med ett reservförfarandedokument, välj koden för ytterligare uppgifter ”FIFAL – Reservförfarande”. Ange som beskrivning det datum då reservförfarandedokumentet har godkänts vid Tullen, dvs. den dag då Tullen har frigjort varorna till tullförfarandet med reservförfarandedokumentet.

Om du av misstag har lagt till en extra rad för ytterligare uppgifter, får du bort den då du kryssar för rutan i kolumnen före koden och klickar upptill på knappen ”Ta bort valda”.

Containrar

Du kan ange uppgifterna om containrar antingen här som en uppgift som gäller hela deklarationen eller varupostvis under ”Varuposter”.

Klicka på knappen ”+ Lägg till container” och ange containerns identifieringsnummer. Om deklarationen omfattar flera containrar, kan du lägga till dem med knappen ”+ Lägg till container”.

För sjöcontainrar anges fyra bokstäver + sex siffror + bindestreck + kontrollnummer