Deklarationsparti

Uppgifter om deklarationsparti

Ange på sidan ”Deklarationsparti” följande uppgifter:

  • referenser du använt
  • ytterligare typ av deklaration 
  • transportsätt inrikes
  • avsändningsland
  • uppgifter om plats
  • transportkostnaderna till destinationen
  • tilläggsuppgifter 
  • bifogade dokument.

Grunduppgifter

Aktörens referens

Ange som aktörens referens en fritt formulerad referens som specificerar tulldeklarationen. Referensen får vara högst 22 tecken lång och kan innehålla siffror, bokstäver eller specialtecken.

Ytterligare typ av deklaration

Om varorna redan anlänt till Finland och deras ankomst kan anmälas till Tullen antingen i lagret eller vid platsen för införsel, välj ”A – Standardtulldeklaration”. Om du inger en deklaration på förhand innan ankomsten av varorna anmälts och du känner till det tidigare dokumentets identifikationsnummer, välj ”D – På förhand ingiven standardtulldeklaration”.   Om du inger en deklaration för oförtullade varor efter tidsfristens utgång, välj ”R – Tulldeklaration ingiven i efterhand”. 

Skattebestämningsdag

Ange skattebestämningsdagen endast om deklarationen inges i efterhand. Ange varornas ankomstdag som avvikande skattedag. Välj det datum då varan anmäldes eller skulle ha anmälts till Tullen för hänförande till importförfarandet.

Referensnummer (UCR)

Det här fältet behöver vanligtvis inte ifyllas. Fyll i detta fält endast om avsändaren har uppgett ett unikt referensnummer för försändelsen som förblir detsamma genom hela leveranskedjan. Det kan vara en kod enligt WCO:s ISO 15459-standard eller någon motsvarande kod.

Transportuppgifter

Ange i fältet ”Transportsätt inrikes” koden för transportsättet enligt det transportmedel med vilket varorna anländer till sin förvaringsplats. 

Rutt

Av uppgifterna om rutten anges endast avsändningslandet. Tjänsten fyller automatiskt i uppgiften utifrån dina tidigare val.

Om tjänsten inte har fyllt i uppgiften, ange under ”Avgångsplats” det avsändningsland utanför EU som varorna ursprungligen har skickats från. Notera att avsändningslandet inte alltid är samma som det land där nätbutiken är belägen. Du kan söka koden för avsändningslandet i rullgardinsmenyn genom att mata in början av landets namn eller kod, eller genom att använda sökfunktionen. 

Uppgifter om plats

Som uppgift om plats anges antigen lagerkoden eller adressuppgifterna för varans förvaringsplats.

Tullager eller tillfälligt lager

Varorna befinner sig ofta i ett tillfälligt lager vid en flygplats eller i en hamn. Ange då lagerkoden som t.ex. finns i ankomstanmälan som transportfirman skickat. Lagerkoden är EORI-numret med tilläggsdelar (till exempel FI1234567-800101). 

Varans förvaringsplats

Om varorna inte är i ett lager, ange adressuppgifterna för förvaringsplatsen under ”Varornas förvaringsplats”. Till exempel om varorna finns vid införseltullkontoret då deklarationen inges, ange adressuppgifterna för införseltullkontoret. 

Värdebestämning

Ange transportkostnaderna här om de inte ingår i varornas pris. 

Ytterligare uppgifter

Ange vid behov under ”Ytterligare uppgifter” en eller flera koder för ytterligare uppgifter som gäller hela deklarationen. Tjänsten fyller automatiskt i koden ”FIPDF” för ytterligare uppgifter.  Det betyder att tjänsten skapar ett formbundet dokument i pdf-format av besluten, som senare kan hämtas i e-tjänsten. Välj inte bort detta alternativ, om du till exempel behöver ett beslut om frigörande som du visar upp åt transportfirman eller lagerhavaren.

Om du behöver ange flera ytterligare uppgifter, kan du göra det med knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”. Välj rätt kod i rullgardinsmenyn. Ange vid behov en beskrivning av koden för ytterligare uppgifter i fältet ”Beskrivning”.

Om du av misstag har lagt till en extra rad för ytterligare uppgifter, får du bort den då du kryssar för rutan i kolumnen före koden och klickar upptill på knappen ”Ta bort valda”.

Bifogade dokument

Ange här uppgifterna för de bifogade dokument som är gemensamma för hela deklarationen. I importtulldeklarationen ska man alltid ange en faktura eller ett motsvarande dokument, till exempel en orderbekräftelse. Om det finns andra bilagor som hänför sig till varan och som ska anmälas till Tullen, ange även dem.

Lägg till bilagans uppgifter genom att klicka på knappen ”+ Lägg till dokument”. Välj i rullgardinsmenyn typen av bifogat dokument och ange dokumentets identifierare, såsom dokumentets nummer eller annan specificerande uppgift.

Dokumentet som du angett behöver inte laddas upp som bilaga, om Tullen inte särskilt begär det. Du kan påskynda handläggningen av en deklaration om du laddar upp bilagan färdigt då du fyller i deklarationen. Om du gör en deklaration för aktiv förädling, tillfällig införsel eller slutanvändning ber Tullen vanligtvis att du skickar fakturan eller något annat dokument som visar varans värde som bilaga. Du kan ladda upp bilagan med knappen ”Ladda upp en bilaga”. Tillåtna filformat för bilagor är PDF, JPG, PNG och TIF. Maximistorleken för bilagan är 5 MB. Tjänsten fyller automatiskt i fältet ”Den bifogade filens referens”, om du laddar upp ett dokument som bilaga.

Vid behov kan du lägga till flera dokument med knappen ”+ Lägg till dokument”. Om du av misstag har lagt till en extra rad för bifogade dokument, får du bort den då du kryssar för rutan i kolumnen före typen och klickar på knappen ”Ta bort valda”.