Tulliselvitettävä erä (Ilmoitus aiotusta siirrosta)

Ilmoita ”Tulliselvitettävä erä” -näytöllä seuraavat tiedot:

  • käyttämäsi viite tai viitteet
  • lupatiedot 
  • tavaroiden sijaintitiedot
  • siirrettävien tavaroiden asiakirjatiedot.

 

Perustiedot 

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut perustiedot. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Tapahtuman tunniste

Palvelu täyttää tapahtuman tunnisteen automaattisesti ilmoituksen lähettämisen jälkeen.

Toimijan viite

Toimijan viite on tulli-ilmoituksen yksilöivä, ilmoittajan antama vapaamuotoinen viite. Viitteen pituus voi olla enintään 22 merkkiä, ja se voi koostua numeroista, kirjaimista tai erikoismerkeistä.

Lisäviite

Voit ilmoittaa jonkin muun viitteen, esimerkiksi ilmoituksesta vastuullisen kuljetusliikkeen oman viitenumeron.

Lupatyyppi

Tämä kohta täyttyy automaattisesti antamasi lupanumeron perusteella.

Lupanumero

Ilmoita tavarat lähettävän väliaikaisen varaston luvan numero.

Luvanhaltijan lupanumero

Tämä kohta täyttyy automaattisesti antamasi lupanumeron perusteella.

Siirron arvioitu aika

Ilmoita arvioitu siirron aloitusaika.

 

Lastauspaikka

Ilmoita tavarat lähettävän varaston varastotunniste. 

 

Purkauspaikka

Ilmoita tavarat vastaanottavan varaston varastotunniste.

 

Siirrettävät tavarat

Ilmoita tiedot siirrettävistä tavaroista.

Valitse ensimmäiseen sarakkeeseen ”Edeltävän asiakirjan tyyppi” joko ”337 − Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus” tai ”355 − Saapumisen yleisilmoitus”, joka on annettu komission järjestelmään.

”Edeltävän asiakirjan viite” -sarakkeeseen ilmoita siirtoa edeltävän väliaikaisen varastoinnin tai komission järjestelmään annetun saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumero.

”Kuljetusasiakirjan viite” -sarakkeeseen ilmoita siirtoa edeltävän väliaikaisen varastoinnin tai komission järjestelmään annetun saapumisen yleisilmoituksen alatason kuljetusasiakirjan viitenumero. Huomioi, että tämän tiedon pitää vastata edeltävässä ilmoituksessa ilmoitettua kuljetusasiakirjan viitenumeroa.

”Tavaraerä”-sarakkeeseen ilmoita siirtoa edeltävän väliaikaisen varastoinnin tai komission järjestelmään annetun saapumisen yleisilmoituksen tavaraerän numeron.

Kohta ”Siirto valmis” täyttyy sen jälkeen, kun ilmoitus siirron päättymisestä on annettu.