Anmälan om lossningsresultat vid transitering

Börja fylla i anmälan om lossningsresultat vid transitering genom att först välja önskad transiteringsdeklaration. Du kan fylla i anmälan om lossningsresultat på följande sätt:

 • Gå till sidan ”Lossningsresultat” och välj knappen ”Inge en anmälan om lossningsresultat”.
 • Gå till sidan ”Sammandrag och sändning” och välj knappen ”Anmälan om lossningsresultat”.
 • Välj ”Lossningsresultat” i navigationen till vänster.

Uppgifterna för aktören vid destinationen överförs automatiskt till anmälan om lossningsresultat utifrån det som du har angett i anmälan om mottagande. 

Lossningsdatum

Välj lossningsdatum i kalendern.

Lossningsresultat

Välj lossningsresultat:

 • ”A2 – Överensstämmer med deklarationen” då varorna du lossat både till sin natur och mängd stämde överens med det som angetts i transiteringsdeklarationen
  • När lossningsresultatet är A2 kommer du åt att skicka anmälan genom att klicka på ”Skicka anmälan om lossningsresultat”. 
 • ”A5 – Små avvikelser/Överlossade varor” då det konstaterats små avvikelser som inte påverkar avslutandet av transiteringsförfarandet eller tullskulden.
  • Små avvikelser är t.ex.
   • att transportmedlets identitet saknas eller är felaktig (t.ex. AUT-0 har angetts)
   • avvikelser som kan betraktas som små i vikt, förpackningsslag eller förpackningspåskrifter utan märkbar hantering eller byte av varor
   • att övertaliga varor (av samma eller annat slag) har lossats och kommer att registreras eller har redan registrerats i ett tillfälligt lagers bokföring eller så kommer de att hänföras till ett nytt tullförfarande (t.ex. övergång till fri omsättning).
  • När lossningsresultatet är A5 ska du klicka på knappen ”Lägg till och/eller redigera deklarationsuppgifter” så kan du anmäla avvikelserna.
 • "B1 – Varuposter saknas" då det konstaterats att varor saknades (helt eller delvis) eller att varor har bytts ut jämfört med deklarationen (varans typ och mängd) eller att det ingår varor som inte alls har deklarerats
  • När lossningsresultatet är B1 ska du klicka på knappen ”Lägg till och/eller redigera deklarationsuppgifter” så kan du anmäla avvikelserna.

Du får inte välja ”A1 – Kontrollresultatet överensstämmer med deklarationen” som lossningsresultat, eftersom denna kod endast används av Tullen. Med den anger Tullen att Tullen har granskat varorna och uppgifterna och konstaterat att varorna och mängderna överensstämmer med uppgifterna i deklarationen. 

Anmälan av avvikelser

När du har valt ”Lägg till och/eller redigera deklarationsuppgifter” kan du anmäla vilka avvikelser, dvs. skillnader du har upptäckt mellan de varor som deklarerats och de varor som anlänt. 

Du kan redigera uppgifterna i de fält som är aktiva. Ange uppgifterna som ändrats.

På sidorna ”Leveransparti – Varupost” och ”Transportuppgifter” kan du ange t.ex. följande uppgifter om de skiljer sig från uppgifterna i deklarationen:

 • Varukod
 • Varubeskrivning
 •  Brutto- och nettovikt, extra mängdenhet
 • Förpackningarnas slag, antal och märken 
 • Transportsätt inrikes, containernummer, förseglingar.

Ange uppgifterna för överlossade varor i en ny varupost. Välj knappen ”+ Lägg till varupost” och ange alla uppgifter där. 

Skickande av anmälan

När du har angett alla uppgifter kan du klicka på knappen ”Nästa” på sidan för den sista varuposten, vilket tar dig till sidan ”Sammandrag och sändning” i anmälan om lossningsresultat.
På sidan ”Sammandrag och sändning” kan du granska de uppgifter som gäller hela anmälan innan du skickar in den till Tullen. 

När du fyllt i alla uppgifter i anmälan kan du skicka in den till Tullen genom att klicka på knappen ”Skicka” på sidan ”Sammandrag och sändning”.