Anmälan om mottagande vid transitering

När de transiterade varorna har anlänt till destinationen ska deras ankomst anmälas till Tullen och lossningstillstånd begäras för dem. Det här görs genom att inge en anmälan om mottagande. 

Du kan börja fylla i anmälan om mottagande på två sätt: 

 • Gör anmälan som en ny deklaration. Välj ”+ Ny deklaration” på startsidan och därefter ”Transitering” och ”Ankomst till destinationen”. Därefter kan du börja fylla i en anmälan om mottagande. 
 • Gör anmälan utifrån transiteringsdeklarationen, så ifylls en del av uppgifterna automatiskt. Gå till sidan ”Sammandrag och sändning” i transiteringsdeklarationen och välj ”Anmälan om mottagande”.

MRN-referensnumret ifylls automatiskt om du började fylla i anmälan via transiteringsdeklarationen. Om du fyller i anmälan om mottagande som en ny deklaration ska du i början ange MRN-referensnumret.

Kontaktperson

Kontaktperson är den person som inger deklarationen. Tullen kan vid behov begära mera information av kontaktpersonen. 

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du välja kryssrutan ”Använd den identifierade personens uppgifter”, så ifylls kontaktpersonens uppgifter automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade personens uppgifter, ange ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer i fälten. 

Aktör vid destinationen

Du kan här välja ”Använd den identifierade aktörens uppgifter” så ifylls uppgifterna automatiskt.
Ange identifieringsnumret för aktören vid destinationen om tjänsten inte fyllt i uppgiften automatiskt. Endast ett EORI-nummer kan anges som identifieringsnummer för aktören vid destinationen. När du anger ett EORI-nummer för aktören vid destinationen fyller tjänsten i de övriga uppgifterna automatiskt.

Tillstånd

Om du inger deklarationen i egenskap av godkänd mottagare ska du ange tillståndsnumret här. Därefter ifylls de övriga tillståndsuppgifterna automatiskt.

Uppgifter om plats

Ange var varorna befinner sig då deras ankomst anmäls till Tullen och Tullen kan granska dem. Denna plats kan vara ett tillfälligt lager eller tullager, en av Tullen godtagen eller anvisad plats, ett tullkontor eller i force majeure-situationer någon annan plats.

Välj först koden för typen av förvaringsplats i rullgardinsmenyn. Övriga uppgifter som ska anges om förvaringsplatsen visas efter att du gjort detta val.

Ange uppgifterna om plats enligt följande anvisningar:

 • Om varorna befinner sig i ett tillfälligt lager eller tullager vid tidpunkten då varornas ankomst anmäls:
  • Välj B som kod för typen av förvaringsplats.
  • Som kvalificerare visas då automatiskt ”X – Lagerkod (EORI-nummer med tilläggsdelar)”.
  • Ange lagerkoden i fältet ”Lagerkod”.
 • Om varorna befinner sig på en annan av Tullen godtagen plats vid tidpunkten då varornas ankomst anmäls, dvs. på en plats som har tillstånd att vara en plats som godtagits av Tullen eller status som exportlager:
  • Välj C som kod för typen av förvaringsplats.
  • Som kvalificerare visas då automatiskt ”X – Lagerkod (EORI-nummer med tilläggsdelar)”.
  • Ange lagerkoden i fältet ”Lagerkod”.
 • Om varorna befinner sig på en av Tullen anvisad plats, t.ex. en fabrikshamn eller en annan av Tullen anvisad plats:
  • Välj A som kod för typen av förvaringsplats och Z som kvalificerare.
  • Ange besöksadressen i fälten för adressuppgifter.
 • Om varorna befinner sig vid ett tullkontor:
  • Välj A som kod för typen av förvaringsplats och V som kvalificerare.
  • Ange tullkontorets kod i fältet Tullkontor.

Förseglingarnas skick

Välj i vilket skick förseglingarna är eller huruvida förseglingar alls har deklarerats.  

Följande förfarande och MRN-referensnummer

Om tulldeklarationen som följer efter transiteringen är ingiven på förhand (D-deklaration) ska du välja följande förfarande, t.ex. ”IMP – Import”.

Ange även deklarationens MRN-referensnummer.

Skickande av anmälan

När du har fyllt i uppgifterna, klicka på ”Gå till sändning”. Då förflyttas du till sidan ”Sammandrag och sändning” och kan skicka in anmälan om mottagande. Om det finns fel i anmälan ska du korrigera dem innan du kan skicka in anmälan.

När Tullen har godtagit din anmälan om mottagande, visas rubrikerna ”Anmälan om mottagande”, ”Lossningstillstånd” och ”Lossningsresultat” i navigationen till vänster. 

På sidan ”Lossningstillstånd” ser du uppgifterna som du ingett med anmälan om mottagande och du kan inge anmälan om lossningsresultat.