Leveransparti – Deklarationsparti (Transiteringsdeklaration)

På sidan ”Leveransparti – Deklarationsparti” finns följande uppgifter:

  • avsändningsland, om du har angett att du inger en TIR-carnet-deklaration
  • bruttovikt
  • referensnummer (UCR)
  • betalningssätt för frakt

En del av uppgifterna ifylls automatiskt. Referensnumret (UCR) och betalningssättet för frakt anges tills vidare inte här. Du ska ange dessa på sidan ”Deklarationsparti” eller på sidan ”Leveransparti – Varupost”.