Sammandrag och sändning

När du har fyllt i garantiuppgifterna kan du klicka på ”Nästa”, och då förflyttas du till sidan ”Sammandrag och sändning” i transiteringsdeklarationen.
När du har fyllt i alla uppgifter som krävs i deklarationen och klickat på knappen ”Nästa” efter att du fyllt i garantiuppgifterna, kommer du till sidan ”Sammandrag och sändning”. Den visas överst i navigationen till vänster. Om du har kopierat en färdig deklaration som underlag för en ny deklaration, visas sidan ”Sammandrag och sändning” genast.

På sidan ”Sammandrag och sändning” kan du läsa ett sammandrag av deklarationen och skicka in deklarationen. Notera att du inte kan skicka in deklarationen om obligatoriska uppgifter saknas i den.

Om du i din deklaration angett uppgifter som enligt tjänsten är felaktiga, avslås din deklaration. Då får du i stället för ett MRN-referensnummer ett meddelande om att din deklaration har avvisats. 

Du kan också se sidan ”Sammandrag och sändning” för sådana deklarationer som du redan skickat. Alla deklarationer som du skickat finns på tjänstens startsida under fliken ”Under handläggning” och ”Färdiga”. 

Under rubriken ”Sammandrag av garantiuppgifter” ser du en specifikation av garantin och de garantier som angetts. Under rubriken ”Sammandrag av deklarationsuppgifter” kan du se uppgifterna för ”Aktörer”, ”Deklarationsparti”, ”Leveransparti” och ”Transportuppgifter”. Du kan öppna och stänga dem med pilknappen. 

Se mer anvisningar om  ”Sammandrag och sändning”.