Tavaraerä

Tällä näytöllä ilmoitat yksittäisen tavaraerän tiedot. Ilmoita samalla tavaraerällä tavarat, joilla on sama tullinimike ja sama tavarankuvaus. Jos samaan tullinimikkeeseen kuuluvalla tavaralla on tullivaraston kirjanpidossa useita tavarankuvauksia, erittele tavarankuvaukset eri tavaraerille. (Jos varaston kirjanpito on tuotenumeropohjainen, voit tavanomaisen kauppanimityksen lisäksi ilmoittaa tavarankuvauskentässä tuotenumerot.)

Jos tullinimikkeitä on useita, tee jokaisesta oma tavaraeränsä. Tavaraerän tietoihin kuuluvat seuraavat tiedot:

 • edeltävä menettely ja sen mahdollinen lisämenettely
 • alkuperämaat
 • tullinimike ja tavarankuvaus
 • tullinimikkeeseen liittyvät TARIC-lisäkoodit, kansalliset lisäkoodit ja muut rajoituksiin liittyvät tiedot
 • tilastoarvo
 • paljoustiedot eli bruttopaino ja mahdollinen lisäpaljous
 • pakkaukset
 • edeltävät asiakirjat
 • lisätietokoodeja esimerkiksi edeltävistä menettelyistä
 • mahdolliset liiteasiakirjat
 • mahdollisen kontin tiedot

Nimike ja tavaraerän perustiedot

Pyydetty menettely

Kun olet valinnut tullivarastoinnin ilmoituksen, pyydetty menettely on aina 71.

Edeltävä menettely

Valitse alasvetovalikosta oikea ilmoitusta edeltäneen tullimenettelyn koodi. Jos tullivarastoinnilla ei ole edeltävää tullimenettelyä (esimerkiksi tavara on väliaikaisesti varastoitu), valitse koodiksi 00. Jos edeltävä tullimenettely on ollut passitus, ilmoita edeltäväksi menettelyksi passitusta edeltävä toiminto. Edeltäväksi asiakirjaksi ilmoitetaan kuitenkin passitusilmoituksen viitenumero.

alt=""

 

Alkuperämaa

Ilmoita tavaran alkuperämaan maakoodi yleisten alkuperäsääntöjen mukaan. Alkuperämaa ja tullinimike vaikuttavat rajoitusten ilmoittamiseen.

Tullietuuteen oikeuttava alkuperämaa

Tullietuuteen oikeuttavan alkuperämaan ilmoittaminen tullivarastoinnissa on vapaaehtoista eikä sillä ole merkitystä.

Nimike

Nimike eli tullinimike on ilmoitettava tullivarastoinnissa vähintään kuuden numeron tarkkuudella. Jos valitsemaasi nimikkeeseen kohdistuu rajoituksia tai kansallisia lisäkoodeja, ne tulevat näkyviin tavarankuvauksen alle kohtaan ”Taric-tiedot”. Jos tavarat ovat rajoitusten alaisia, rajoitukset on ilmoitettava. Jos esimerkiksi ilmoitat nimikkeen 65050030 lippalakkeja eivätkä lippalakkisi ole hyljetuotteita, valitse ehtokoodi ”Y032” eli ”Muut tavarat kuin asetuksessa (EU) 2015/1850 (EUVL L 271) mainitut hyljetuotteet”. Jos lippalakkisi ovat hyljetuotteita, valitse asianmukainen todistus. Jokaiseen tavaraan kohdistuvaan rajoitukseen on otettava kantaa.

alt=""

Tavarankuvaus

Ilmoita tavaroista sellainen tavanomainen kauppanimitys, jolla tavarat voidaan tunnistaa. Et voi käyttää tavaraa kuvaavaa yleisnimitystä tai pelkkää malli- tai tuotenumeroa. Tavarankuvauksena on kerrottava sanallisesti, mistä tavarasta on kysymys.

 Esimerkiksi "vaatteet" ei ole riittävän tarkka kuvaus, vaan pitää yksilöidä, mistä vaatteista on kyse, kuten "naisten puuvillaisia yöpukuja”. Nimitys ”varaosat” ei riitä, vaan on yksilöitävä, mistä varaosista on kyse, esimerkiksi ”auton tuulilasi”, ”tuulettimen hihna”.

Tilastoarvo

Ilmoita tilastoarvo sellaisena kuin se on tiedossasi.

Bruttopaino

Bruttopaino on tavaran paino pakkauspäällyksineen lukuun ottamatta kuljetusvälineitä ja kontteja. Ilmoita alle 1 kg:n bruttopaino esimerkiksi muodossa "0,654", kuitenkin enintään 6 desimaalilla. Yli kilon painon voit pyöristää lähimpään kiloon pyöristyssääntöjen mukaisesti.

Lisäpaljousyksiköt

Jos Taricissa vaaditaan nimikkeelle lisäpaljousyksikkö, se tulee näkyviin järjestelmässä. Ilmoita  määrä kohdassa ”Lisäpaljous”. Jos nimike ei edellytä lisäpaljousyksikköä, mutta haluat ilmoittaa sen, ilmoita se kohdassa ”Lisätiedot” koodilla ”FISUP”.

 Pakkaukset

Ilmoita yksittäisten pakkausten lukumäärä, eli niiden pakkausten määrä, joita ei voida jakaa ilman että pakkaus puretaan. Jos tavaroita ei ole pakattu, ilmoita kappalemäärä. Irtotavarasta tätä tietoa ei merkitä.

Jos samaan pakkaukseen on pakattu enemmän kuin 1 tavaraerä, ilmoita vähintään yhdellä erällä pakkausten lukumääräksi 1. Ilmoita loput samassa pakkauksessa olevat tavaraerät nollana (0).

Ilmoita vapaamuotoinen kuvaus kollien tai pakkausten merkinnöistä ja numeroista. Jos kolleissa ei ole merkintöjä, ilmoita "ei merkkejä". Jos pakkauksen lukumääräksi on ilmoitettu 0, pakkausmerkintöjen tulee olla samat kuin sillä erällä, jossa kokonaismäärä on ilmoitettu.

Edeltävät asiakirjat

Valitse vetovalikosta oikean edeltävän asiakirjan koodi. Ilmoita edeltävä asiakirja, yleisimmin saapumisen yleisilmoitus, yleisilmoitus tai T1-passitusilmoitus.  Jos lähetysmaa on Norja eikä ole edeltävää menettelyä, edeltävää asiakirjaa ei ilmoiteta. Jos edeltävä ilmoitus on tullivarastoinnin sähköinen ilmoitus eli on annettu UTU-järjestelmään, valitse MRN. ZZZ ilmoitetaan jos edeltävä menettely on annettu varamenettelyssä eikä varamenettely ole saanut MRN-numeroa.

alt=""

Lisätiedot

Valitse vetovalikosta tarvittava lisätietokoodi, jos olet ilmoittamassa tavaroita tullivarastointimenettelyyn

 • ja niiden edeltävä menettely on sisäinen jalostus tai väliaikainen maahantuonti. Valitse valikosta oikea koodi ja ilmoita Kuvaus -kentässä edeltävän menettelyn tullauspäätöksen numero (koodi 10200 -IP, 10300 – CPM tai 10500 – TA)
 • kun ilmoitat ryhmiin 8701-8705 kuuluvia ajoneuvoja. Ilmoita lisätietokoodilla niiden valmiste- eli VIN-numerot Kuvaus-kentässä (koodi FIXBC).
 • tavaroita, joista haluat ilmoittaa vapaaehtoisen lisäpaljouden (koodi FISUP)

 

Liiteasiakirjat

Ilmoita tässä kohdassa tämän tavaraerän liiteasiakirjat. Liiteasiakirjat ovat tullivarastoinnissa harvinaisia. Niitä tarvitaan käytännössä ainoastaan silloin, kun tavaran maahantuonti tai hallussapito edellyttää lupaa (esimerkiksi aseet, ammukset ja uhanalaisista eläimistä tehdyt tuotteet eli nk. CITES-sopimuksen alaiset tavarat). Ilmoita tarvittaessa liiteasiakirjan tyyppi ja sen numero.

 

Kontti

Ilmoita kontin numero, jos tavarat saapuvat kontissa. Kontilla tarkoitetaan tässä merikonttia, eli lentorahdissa käytetty ”iglu” ei ole kontti. Voit lisätä kontin numeron sekä tulliselvitettävän erän  että tavaraerätasolla. Huomaa, että jos lisäät sen tulliselvitettävälle erälle, kaikki tavaraerillä ilmoitetut konttien numerot pyyhkiytyvät pois.

Ilmoita kontin tiedot tulliselvitettävän erän tasolla, jos tavarat kaikki samassa kontissa, ja tavaraerätasolla, jos ilmoitus käsittää useita kontteja.

 

 Kun olet syöttänyt kaikki tavaraerän tiedot, voit joko lisätä seuraavan tavaraerän painikkeesta ”+Lisää tavaraerä” tai siirtyä Yhteenveto ja lähettäminen-sivulle painikkeesta ”Seuraava”.

alt=""

 

Yhteenveto ja lähettäminen

Katso kohta Yhteenveto ja lähettäminen.