Toimijat

 

Yleistä toimijatietojen ilmoittamisesta

Tällä näytöllä kerrot tullivarastoinnin tulli-ilmoituksen toimijat. Sivulla on mahdollista ilmoittaa ilmoituksen jättäjän, ilmoittajan, tämän edustajan ja tuojan tiedot. Lisäksi ilmoitat tullivarastoinnin luvan numeron.

Toimijan tunnisteen ilmoittaminen

Jokaisella ilmoituksen osapuolella on oltava jokin tunniste, joko EORI-tunniste tai muu yksilöintitieto. Jos ilmoittaja ja tämän edustaja ovat yrityksiä, ilmoittajan ja edustajan EORI-tunniste on ilmoitettava. Toimijan tunniste koostuu tunnistenumerosta eli EORI-numerosta ja Tullin antamasta toimipistetunnisteesta.

EORI-rekisteröity toimija: ilmoita EORI ja mahdollinen toimipisteen tunniste. Järjestelmä täyttää kentät automaattisesti.

Muu toimija: toimijan nimi ja osoite. Jos EORI-numeroa ei ole, ilmoita joku seuraavista tunnistetiedoista:

  • suomalaiset toimijat: y-tunnus, nimi ja osoite
  • ulkomaalaiset toimijat: VAT-numero, nimi ja osoite
  • suomalaiset yksityishenkilöt: henkilötunnus, nimi ja osoite
  • ulkomaalaiset yksityishenkilöt: syntymäaika, nimi ja osoite

Yhteyshenkilö 

Yhteyshenkilö on henkilö, joka antaa ilmoituksen järjestelmään ja jolta Tulli voi tarvittaessa kysyä lisätietoja. Täyttäessäsi ilmoitusta oma nimesi tulee yhteystietokohtaan. Asetus-välilehdellä voit tallentaa puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi sekä sen yrityksesi toimipistetunnisteen, jota haluat käyttää kun täytät ilmoituksia. Silloin ne haetaan jatkossa automaattisesti ilmoituksillesi, jos valitset yhteyshenkilön tiedoissa kohdan ”Käytä tunnistautuneen henkilön tietoja”.

alt=""

Ilmoittaja

Ilmoittaja vastaa tulli-ilmoituksen tietosisällön oikeellisuudesta. Yksityisessä tullivarastossa ilmoittajaksi eli menettelynhaltijaksi on ilmoitettava aina varastoluvanhaltija. Jos teet tulli-ilmoitusta tavaroista, jotka varastoidaan yleiseen tullivarastoon, ilmoittaja voi olla eri kuin luvanhaltija.

Yleisessä tullivarastossa tavarat voi asettaa tullivarastointimenettelyyn joko luvanhaltija itse tai kuka tahansa, jolla on tarvittavat tiedot ja joka pystyy tavarat esittämään. Tämä ”kuka tahansa” on silloin menettelynhaltija.

Jos teet ilmoitusta tullimenettelystä vastaavan yrityksen työntekijänä, voit valita kohdan ”Käytä tunnistautuneen toimijan tietoja”, joilloin järjestelmä hakee automaattisesti yrityksesi tiedot. Yrityksesi toimipisteen numero tulee automaattisesti, jos olet ilmoittanut tiedon käyttäjäasetuksissa. Osoitetiedot tulevat silloin toimipistetiedon mukaisina. Jos et ilmoita toimipistetietoa, osoitetietoina käytetään YTJ:n mukaisia osoitetietoja.

Jos teet ilmoitusta edustajana, syötä ilmoittajan tunnistenumero eli yrityksen EORI-numero. Jos käytät toimijan tunnistenumerona 000, järjestelmä hakee toimijan EORI-numeron mukaiset nimi- ja osoitetiedot. Suomalaisten yritysten EORI-numeron mukaisena osoitetietona käytetään YTJ-tietokannan mukaisia osoitetietoja. 

alt=""

Tullin myöntämän luvan tiedot

Kun syötät tullivarastoluvan numeron kenttään ”Lupanumero”, järjestelmä hakee tähän luvan tyypin, luvanhaltijan EORIn ja nimen. Pyydä tarvittaessa tieto luvanhaltijalta.

Tullivarastoinnin tulli-ilmoituksessa ilmoitetaan tällä näytöllä ainoastaan tullivarastoluvan tiedot. Jos ilmoitukseen liittyy muita lupia, ilmoita niiden tiedot tilanteen mukaan joko tavaraerätasolla tai koko lähetyksen tiedoissa.

alt=""

Edustaja

Edustaja antaa ilmoituksen jonkun toisen puolesta. Edustajana voi toimia esimerkiksi huolintaliike. Täytä kohta vain, jos toimit edustajana. Edustajalla on oltava aina EORI-tunniste. Jos olet edustajan työntekijä, voit valita kohden ”Sama kuin tunnistautunut toimija”, joilloin järjestelmä hakee automaattisesti yrityksesi tiedot.

alt=""

Jos haluat, että ilmoitustiedoissa ja –päätöksissä näkyy muu kuin EORI-numeron mukainen osoitetieto, ilmoita yrityksesi toimipistetunniste jos se on sinulla tiedossa.  Yrityksesi toimipisteen numero tulee automaattisesti, jos olet ilmoittanut tiedon asetuksissa. 

Edustuksen laatu

Valitse alasvetovalikosta edustuksen laatu. Edustus voi olla suora tai välillinen. Huomaa, että tullivarastointi-ilmoituksen yhteydessä ei varata ilmoituskohtaista vakuutta, vaan vakuuden asettaa tullivaraston luvanhaltija.

alt=""

Suora edustus – voi käyttää yksityisessä tai yleisessä tullivarastossa. Suora edustaja antaa tulli-ilmoituksen ilmoittajan puolesta ja tämän nimissä. Ilmoittaja vastaa annettujen tietoja oikeellisuudesta. Yleisessä tullivarastossa ilmoittaja, edustaja ja luvanhaltija voivat olla eri henkilöitä.

Välillinen edustus – on mahdollinen ainoastaan yleisessä tullivarastossa, jos varaston luvanhaltija toimii edustajana. Tulli-ilmoitus annetaan edustajan nimissä, mutta ilmoittajan puolesta. Välillinen edustaja vastaa myös ilmoitustietojen oikeellisuudesta.

Tuoja

Tuoja on ilmoitettava silloin, kun tuoja on eri kuin ilmoittaja. Tuoja on yritys tai henkilö, joka on alun perin halunnut tavarat tuotavaksi maahan ja on siten tavaroiden vastaanottaja. Tuoja on esimerkiksi varastonpitäjän asiakas, joka on antanut varastonpitäjälle toimeksiannon tavaroiden varastoinnista.  

alt=""

Esimerkkejä osapuolten ilmoittamisesta:

  1. Tuontiyhtiö Oy ilmoittaa tavaraa omaan yksityiseen tullivarastoonsa. Tuontiyhtiö Oy on ilmoittaja ja tuoja, joten tuojan tietoja ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Tulliselvitettävällä erällä on tällöin oletuksena lisätietokoodi ”00500 ilmoittaja ja tuoja ovat sama toimija”.  Edustajaa ei käytetä eli tietoa ei ilmoiteta. Luvan tiedoissa ilmoitetaan Tuontiyhtiö Oy:n varastoluvan numero.
  2. Tuontiyhtiö Oy:n varasto täyttyy ja se ostaa lisäkapasiteettia Huolintayhtiö Oy:n yksityisestä tullivarastosta. Huolintayhtiö Oy on ilmoittaja ja Tuontiyhtiö Oy tuoja. Edustajaa ei ilmoiteta, koska Huolintayhtiö Oy tekee itse tulli-ilmoituksen. Luvan tiedoissa ilmoitetaan Huolintayhtiö Oy:n varastoluvan numero.
  3. Tuontiyhtiö Oy:n kiireet lisääntyvät, joten ilmoitusten teko ostetaan Huolintayhtiö Oy:ltä. Huolintayhtiö Oy on siis edustaja. Varastona voidaan taas käyttää Tuontiyhtiö Oy:n omaa yksityistä tullivarastoa. Tuontiyhtiö Oy on siten ilmoittaja ja tuoja. Kun ilmoituksessa jätetään Tuoja-kohta tyhjäksi, järjestelmä tunnistaa, että Tuontiyhtiö Oy on myös tuoja. Luvan tiedoissa ilmoitetaan Tuontiyhtiö Oy:n varastoluvan numero.
  4. Sesongin lähestyessä Tuontiyhtiö Oy:n varasto täyttyy vielä lisää. Lisäkapasiteettia etsitään Varastoyhtiö Oy:n yleisestä 1-tyypin tullivarastosta. Tuontiyhtiö Oy päättää sesongin kiireiden vuoksi ostaa ilmoitusten teon Huolintayhtiö Oy:ltä eli käyttää edustajaa. Tulli-ilmoituksella Tuontiyhtiö Oy on ilmoittaja ja tuoja, Huolintayhtiö Oy on edustaja. Luvan tiedoissa ilmoitetaan Varastoyhtiö Oy:n varastoluvan numero.