Tulliselvitettävän erän tiedot

Tällä näytöllä ilmoitat seuraavat tiedot:

 • käyttämäsi viite tai viitteet
 • ilmoitustyyppi
 • annatko ilmoituksen tavaroiden jo saavuttua vai etukäteen
 • arvioitu saapumisaika, jos annat ilmoituksen etukäteen
 • kaikkien ilmoituksen erien yhteenlaskettu paino ja pakkausten lukumäärä
 • asiointikieli, eli kieli, jolla haluat saada päätökset (suomi, ruotsi tai englanti)
 • lähetys- ja määrämaa
 • tullivaraston sijaintitiedot
 • missä tavarat esittämishetkellä ovat
 • siirretäänkö tavaroita tullivarastointimenettelyssä
 • kontin tiedot, jos tavarat on tuotu kontissa

 

Perustiedot

Toimijan viite

Toimijan viite on tulli-ilmoituksen yksilöivä, ilmoittajan antama viite. Tarvittaessa voit ilmoittaa Lisäviite-kohdassa muun viitteen.

Ilmoitustyyppi  

 • Valitse tyypiksi IM, kun ilmoitat tullivarastointiin EU;n ulkopuolelta tuotua tavaraa, josta ei ole maksettu tullia.
 • Valitse CO, kun ilmoitat Ahvenanmaalla sijaitsevaan tullivarastoon unionitavaroita, joista ei ole maksettu arvonlisäveroa (verorajakauppa).

Lisäilmoitustyyppi  

Jos tavarat ovat jo saapuneet ja ne ovat esitettävissä Tullille joko varastolla tai saapumispaikassa, valitse A, vakiomuotoinen tulli-ilmoitus. Jos jätät ilmoituksen ennen tavaran esittämistä ja sinulla on tiedossasi edeltävän asiakirjan tunniste, valitse D, ennakolta annettu vakiomuotoinen tulli-ilmoitus. Jos annat ilmoituksen ennakolta, ilmoita myös tavaroiden arvioitu esittämisajankohta, eli milloin tavaroiden arvioidaan saapuvan.

 • Esimerkki vakiomuotoisesta ilmoituksesta: Tavarat saapuvat kontissa merikuljetuksena Kotkan satamaan. Kontit puretaan konttikentälle ja satamaoperaattori ottaa ne väliaikaisen varaston kirjanpitoon. Tuontiyhtiö Oy tekee tullivarastoinnin tulli-ilmoituksen ja ilmoittaa tavaroista annetun saapumisen ilmoituksen MRN:n ja tavaran sijaintipaikaksi satamaoperaattorin väliaikaisen varaston Kotkassa. Tulli käsittelee ilmoituksen, kun ilmoitus on annettu Tullin järjestelmään. Väliaikaisen varaston pitäjä saa luovuttaa tavarat, kun Tulli on luovuttanut tavarat tullivarastointimenettelyyn.
 • Esimerkki ennakkoon annetusta vakiomuotoisesta ilmoituksesta: Tuontiyhtiö Oy tekee tullivarastoinnin tulli-ilmoituksen ja ilmoittaa sillä tavaroiden saapumispaikan ja arvioidun saapumisajan sekä tullivarastointia edeltävän ilmoituksen MRN:n (tässä saapumisen ilmoituksen MRN ja eränumero). Tavarat saapuvat kontissa merikuljetuksena Kotkan satamaan ja niistä annetaan esittämisilmoitus. Kontit puretaan konttikentälle ja satamaoperaattori ottaa ne väliaikaisen varaston kirjanpitoon. Kun tavarat on esitetty Tullille, Tulli käsittelee ilmoituksen. Väliaikaisen varaston pitäjä saa luovuttaa tavarat, kun Tulli on luovuttanut tavarat tullivarastointimenettelyyn.

UCR (yhtenäisviite)

Ilmoita tässä kohdassa, jos lähetykselle on annettu yhtenäisviite UCR, eli lähettäjän antama yksilöllinen ja pysyvä viite läpi koko toimitusketjun. Se voi olla WCO (ISO 15459) -koodi tai vastaava.

Kokonaisbruttopaino

Ilmoita koko lähetyksen bruttopaino kiloina.  Bruttopaino on tavaran paino pakkauspäällyksineen lukuunottamatta kuljetusvälineitä ja kontteja. Ilmoita alle 1 kg:n bruttopaino esimerkiksi muodossa "0,654", kuitenkin enintään 6 desimaalilla. Yli kilon painon voit pyöristää lähimpään kiloon pyöristyssääntöjen mukaisesti.

Kuormalavojen painon ilmoittaminen: jos kuormalavojen paino on sisällytetty kuljetusasiakirjoissa ilmoitettuun tavaran painoon, se voi olla mukana ilmoitetussa bruttopainossa, ellei kuormalavaa ole merkitty tulli-ilmoitukseen.

Pakkausten kokonaismäärä

Pakkausten kokonaismäärä tarkoittaa koko lähetyksen sisältämien pakkausten lukumäärää. Jos tavara on pakkaamatonta, ilmoita 1 (esimerkiksi bulk-tavara).

Reitti

Lähtöpaikka: Lähetysmaa

Valitse valikosta alkuperäisen lähetysmaan koodi. Jos matkan aikana on kuljetukseen liittymätön pysäytys tai kauppatapahtuma (esim. myynti tai jalostus), käytä tämän maan koodia. Tavaralähetysten yhdistämistä matkalla ei pidetä tässä pysäytyksenä.

Esimerkki:

Kiinasta Venäjälle myydään kontillinen kenkiä. Kengät tuodaan valtamerialuksella ensin Saksaan.

a) Ne lähetetään Saksasta Suomeen varastoitavaksi tullivarastossa. Tullivarastoinnin tulli-ilmoituksella ilmoitetaan lähetysmaaksi Kiina.

b) Ne myydään Saksassa toiselle vastaanottajalle, joka päättää lähettää kengät tullivarastoon Suomeen. Lähetysmaaksi tullivarastoinnin tulli-ilmoitukselle kirjataan Saksa, koska myynti on tapahtunut Saksassa.

Määränpää: Määrämaa

Valitse valikosta oikea maakoodi. Ilmoita maakoodiksi FI, jos tavarat varastoidaan Suomessa. Jos tavarat siirretään toiseen EU-maahan, ilmoita sen maakoodi.

Sijaintitiedot: Tullivarasto

Valitse alasvetovalikosta sen varaston varastotunniste, mihin tavaroita ollaan siirtämässä. Varaston tyyppi ja osoite tulevat näkyviin valinnan perusteella.

Tavaran sijainti esittämishetkellä

Tässä kohdassa ilmoitat, missä tavarat ovat esittämishetkellä tarkastettavissa. Paikka voi olla väliaikainen varasto, tullivarasto, Tullin hyväksymä tai osoittama paikka, tullitoimipaikka tai pakottavissa tilanteissa jokin muu paikka. Valitse alasvetovalikosta oikea sijaintipaikan tyyppi. Muut sijaintipaikasta ilmoitettavat tiedot muuttuvat sijaintipaikan tyypin valinnan jälkeen.

Ilmoita sijaintipaikan tunnisteeksi varastotunniste, kun

 • tavarat ovat esittämishetkellä väliaikaisessa varastossa tai tullivarastossa (sijaintityyppi B)
 • tavarat ovat esittämishetkellä muussa Tullin hyväksymässä paikassa, esimerkiksi paikassa, jolla on Tullin hyväksymän paikan lupa ja tavarat on vastaanotettu valtuutettuna vastaanottajana (sijaintityyppi C, tarkennin X)

Ilmoita sijantipaikkatiedoissa käyntiosoite, kun

 • tavarat ovat Tullin osoittamassa paikassa, esimerkiksi tehdassatamassa tai muussa Tullin osoittamassa paikassa (sijaintityyppi A, tarkennin Z).
 • tavarat ovat tullitoimipaikassa tai muussa Tullin osoittamassa paikassa (sijaintityyppi A, tarkennin Z). Tätä käytetään esimerkiksi silloin, kun tavara asetetaan tullivarastointimenettelyyn saapumispaikassa maarajalla, ja siirretään tullivarastointimenettelyssä luvanhaltijan tiloihin.
 • tavarat on tulipalon, onnettomuuden tai muun vastaavan yllättävän tapahtuman seurauksena jouduttu purkamaan ilmoitettuun katuosoitteeseen (sijaintityyppi D, tarkennin Z). Tätä sijaintia voi käyttää poikkeustilanteissa (niin kutsutut force majeure-tilanteet)

Valitse valikosta sijantipaikan tunnisteeksi oikea tullitoimipaikan koodi, kun

 • tavarat ovat tullitoimipaikassa (sijaintityyppi A, tarkennin V): tätä käytetään esimerkiksi silloin, kun tavara asetetaan tullivarastointimenettelyyn saapumispaikassa maarajalla, ja siirretään tullivarastointimenettelyssä luvanhaltijan tiloihin.

 

Lisätiedot

Ilmoita tässä tarvittavat lisätiedot valitsemalla alasvetovalikosta oikea koodi. Voit tarvittaessa ilmoittaa useita lisätietoja painikkeesta ”+Lisää lisätieto.”  J Jos haluat poistaa ylimääräisen lisätietorivin, aktivoi rivin alussa oleva valintaruutu kyseisen lisätiedon kohdalta tai aktivoi valintaruutu "Valitse kaikki" ja paina "Poista valitut".

 

Liiteasiakirjat

Jos ilmoitettavaan tavaraan liittyy Tullille ilmoitettavia liiteasiakirjoja (esim. rajoituksiin liittyvä asiakirja), ilmoita tässä kyseisen liiteasiakirjan tyyppi ja liiteasiakirjan numero tai muu yksilöintitieto. Ilmoita tässä koko ilmoitukselle yhteiset liiteasiakirjat. Voit tarvittaessa lisätä asiakirjoja painikkeesta ”Lisää asiakirja.” Liiteasiakirjoja ei yleensä tarvitse lähettää Tullille.

 

Kontti

Jos tavarat on tuotu kontissa, ilmoita kontin tunnistenumero. Jos ilmoitus käsittää useita kontteja, ilmoita ne tässä.

Ilmoita kontin tiedot tulliselvitettävällä erällä, jos tavarat ovat kaikki samassa kontissa. Jos kontteja on useita ja tietty tavaraerä on tietyssä kontissa, ilmoita kontit tavaraerätasolla.