Aktörer

 

Allmänt om angivande av aktörsuppgifter

På denna sida anger du aktörerna i tulldeklarationen för tullagring. Här kan du ange uppgifterna för deklarationens inlämnare, deklaranten, dennes ombud eller importören. Du ska också ange tullagertillståndets nummer.

 

Angivande av aktörens identifieringsnummer

Varje aktör i deklarationen ska ha ett identifieringsnummer, antingen ett EORI-nummer eller någon annan specificeringsuppgift. Om deklaranten och dennes ombud är företag, ska deras EORI-nummer anges. Aktörens identifieringsnummer består av identifieringsnumret, dvs. EORI-numret, och det av Tullen beviljade identifieringsnumret för verksamhetsstället.

EORI-registrerad aktör: ange EORI-nummer och eventuellt identifieringsnummer för verksamhetsstället. Systemet ifyller automatiskt fälten.

Annan aktör: aktörens namn och adress. Om aktören inte har ett EORI-nummer, ska något av följande identifieringsuppgifter anges:

  • finska aktörer: FO-nummer, namn och adress
  • utländska aktörer: VAT-nummer, namn och adress
  • finska privatpersoner: personbeteckning, namn och adress
  • utländska privatpersoner: födelsedatum, namn och adress

 

Kontaktperson

Kontaktpersonen är den person som inger deklarationen till systemet och från vilken Tullen vid behov kan begära ytterligare uppgifter. När du fyller i deklarationen visas ditt namn i fältet för kontaktuppgifter. Under fliken ”Inställningar” kan du spara ditt telefonnummer och din e-postadress samt det identifieringsnummer för ditt företags verksamhetsställe som du vill använda då du fyller i deklarationer. Dessa visas då automatiskt i dina deklarationer, om du kryssar för rutan ”Använd identifierade personens uppgifter”.

alt=""

 

Deklarant

Deklaranten ansvarar för riktigheten av datainnehållet i tulldeklarationen. I ett privat tullager ska innehavaren av lagertillståndet, dvs. personen som är ansvarig för förfarandet, alltid anges som deklarant. Om du upprättar en tulldeklaration för varor som lagras i ett allmänt tullager, kan deklaranten vara en annan aktör än tillståndshavaren.

I ett allmänt tullager kan varorna hänföras till tullagerförfarandet av tillståndshavaren eller vem som helst annan som har de uppgifter som krävs och som kan anmäla varornas ankomst. Denna ”vem som helst annan” är då personen som är ansvarig för förfarandet.

Om du upprättar en deklaration i egenskap av anställd vid företaget som ansvarar för tullförfarandet, kan du kryssa för rutan ”Använd identifierade aktörens uppgifter”, varvid systemet automatiskt söker ditt företags uppgifter. Identifieringsnumret för ditt företags verksamhetsställe visas automatiskt om du har angett denna uppgift i användarinställningarna. Adressuppgifterna visas då enligt verksamhetsstället. Om du inte har angett uppgiften om verksamhetsstället, används adressuppgifter enligt FODS-databasen.

Om du upprättar deklarationen som ett ombud, ska du ange deklarantens identifieringsnummer, dvs. företagets EORI-nummer. Om du använder 000 som aktörens identifieringsnummer, söker systemet namn- och adressuppgifterna på basis av EORI-numret. Som finska företags adressuppgifter som baserar sig på EORI-numret används adressuppgifter enligt FODS-databasen. 

alt=""

 

Uppgifter om tillstånd som beviljats av Tullen

När du anger tullagertillståndets nummer i fältet ”Tillståndsnummer”, söker systemet fram tillståndets typ, tillståndshavarens EORI-nummer och namn. Be vid behov tillståndshavaren om denna information.

I tulldeklarationen för tullagring anges på denna sida endast uppgifter om tullagertillståndet. Om andra tillstånd hänför sig till deklarationen, ska du ange uppgifterna om dessa antingen på varupostnivå eller i uppgifterna om hela försändelsen.

alt=""

 

Ombud

Ett ombud inger deklarationen på någon annans vägnar. Till exempel en speditionsfirma kan agera som ombud. Fyll endast i detta fält om du agerar som ombud. Ombud ska alltid ha ett EORI-nummer. Om du är anställd hos ombudet, kan du kryssa för rutan ”Använd identifierade aktörens uppgifter”, varvid systemet automatiskt söker ditt företags uppgifter.

Om du vill att en annan adressuppgift än en sådan som baserar sig på EORI-numret ska visas i deklarationsuppgifterna och -besluten, ska du ange identifieringsnumret för ditt företags verksamhetsställe om du känner till det. Identifieringsnumret för ditt företags verksamhetsställe visas automatiskt om du har angett denna uppgift i inställningarna. 

Ett ombud inger deklarationen på någon annans vägnar. Till exempel en speditionsfirma kan agera som ombud. Fyll endast i detta fält om du agerar som ombud. Ombud ska alltid ha ett EORI-nummer. Om du är anställd hos ombudet, kan du kryssa för rutan ”Använd identifierade aktörens uppgifter”, varvid systemet automatiskt söker ditt företags uppgifter.

Om du vill att en annan adressuppgift än en sådan som baserar sig på EORI-numret ska visas i deklarationsuppgifterna och -besluten, ska du ange identifieringsnumret för ditt företags verksamhetsställe om du känner till det. Identifieringsnumret för ditt företags verksamhetsställe visas automatiskt om du har angett denna uppgift i inställningarna. 

alt=""

 

Typ av ombudskap

Välj typen av ombudskap i rullgardinsmenyn. Ombudskapet kan vara direkt eller indirekt. Notera att en deklarationsspecifik garanti inte reserveras i samband med ingivandet av tullagerdeklarationen, utan det är innehavaren av tullagertillståndet som ställer garantin.

alt=""

Direkt ombudskap – kan användas i privat och allmänt tullager. Ett direkt ombud inger tulldeklarationen på deklarantens vägnar och i dennes namn. Deklaranten ansvarar för riktigheten av de angivna uppgifterna. I ett allmänt tullager kan deklaranten, ombudet och tillståndshavaren vara olika personer.

Indirekt ombudskap – endast möjligt i allmänt tullager, om lagrets tillståndshavare agerar som ombud. Tulldeklarationen inges i ombudets namn, men på deklarantens vägnar. Det indirekta ombudet ansvarar också för riktigheten av deklarationsuppgifterna.    

 

Importör

Importör ska anges om importören är en annan aktör än deklaranten. Importören är det företag eller den person som ursprungligen velat få varorna införda till landet och som därigenom är varornas mottagare. Importören kan t.ex. vara lagerhavarens kund, som gett lagerhavaren som uppdrag att lagra varorna. 

alt=""

Exempel på olika aktörers deklarering:

1. Importföretag Ab deklarerar varor till sitt eget privata tullager. Importföretag Ab är deklarant och importör, och därför behöver inte uppgifterna om importör anges separat. I deklarationspartiet visas då som standard koden för ytterligare uppgifter "00500 - Deklaranten och importören är samma aktör". Ombud används inte och därmed anges inte denna uppgift. Numret på Importföretag Ab:s lagertillstånd anges i tillståndsuppgifterna.

2. Importföretag Ab:s lager fylls och man köper tilläggskapacitet i Speditionsfirma Ab:s privata tullager. Speditionsfirma Ab är deklarant och Importföretag Ab är importör. Ombud anges inte eftersom Speditionsfirma Ab upprättar tulldeklarationen själv. Numret på Speditionsfirma Ab:s lagertillstånd anges i tillståndsuppgifterna.

3. Importföretag Ab har fullt upp och köper därför upprättandet av deklarationerna av Speditionsfirma Ab. Speditionsfirma Ab är alltså ombud. Som lager kan man igen använda Importföretag Ab:s eget privata tullager. Importföretag Ab är därmed både deklarant och importör. När avsnittet ”Importör” lämnas tomt i deklarationen, identifierar systemet att Importföretag Ab också är importör. Numret på Importföretag Ab:s lagertillstånd anges i tillståndsuppgifterna.

4. Högsäsongen närmar sig och Importföretag Ab:s lager fylls ännu mer. Tilläggskapacitet köps i Lagerföretag Ab:s allmänna tullager av typ I. Importföretag Ab beslutar att köpa upprättandet av deklarationerna av Speditionsfirma Ab, dvs. man anlitar ett ombud. I tulldeklarationen är Importföretag Ab deklarant och importör, Speditionsfirma Ab är ombud. Numret på Lagerföretag Ab:s lagertillstånd anges i tillståndsuppgifterna.