Sökning av deklarationer

Du kan söka deklarationer genom att klicka på knappen ”Sökning av deklarationer” i det övre högra hörnet på startsidan. 

alt=""

Sökning av deklarationer med MRN-nummer, deklarantens referens eller tilläggsreferens

Du kan söka en deklaration t.ex. med MRN-nummer, deklarantens referens eller tilläggsreferens. Ange sökvillkorets värde och klicka på knappen ”Sök”. Om den angivna referensen hittas i systemet, visas uppgifterna om deklarationen i sökresultaten.

alt=""

 

Sökresultat

I sökresultaten visas alla de deklarationer som innehåller sökvillkorets värde, t.ex. början av en referens. Sökresultaten visas som en lista där du kan sortera och filtrera resultaten.

alt=""

Efter att sökvillkor lagts till eller redigerats, kan du uppdatera sökresultaten genom att klicka på knappen ”Sök”.

 

Sökning med andra sökvillkor

Om du vill söka en deklaration med ett annat sökvillkor än MRN eller annan referens för deklarationen, ska du välja önskat sökvillkor i rullgardinsmenyn. Notera att formen på det sökvärde som ska anges beror på det valda sökvillkoret. Andra sökvillkor som du kan använda är tidpunkt för inlämning av deklarationen, den identifierade aktörens roll i deklarationerna, deklaration, typ av tilläggsdeklaration, identifieringsnummer för annan angiven aktör och lagerkod. Du kan också välja att endast visa sådana deklarationer som du själv har skickat.

alt=""

 

Sökning med flera sökvillkor

Om du vill begränsa antalet sökresultat, kan du använda flera sökvillkor samtidigt. Du får flera sökvillkor genom att klicka på knappen ”+ Lägg till sökvillkor”, välja sökvillkor från rullgardinsmenyn samt mata in eller välja sökvärde. Notera att om sökvillkoret ”MRN eller annan referens för deklarationen” används så kan inte andra sökvillkor läggas till.

alt=""

 

Sökning med identifierade aktörens roll

Vid sökning med identifierade aktörens roll visas den identifierade aktörens deklarationer beroende på rollen som aktören har i deklarationen. Om sökvillkoren är för omfattande, kan tidsutlösningsfel förekomma under sökningen. Detta är beroende av antalet deklarationer i databasen. Om det finns mycket sökresultat, visas de 1000 första deklarationerna. Då måste sökvillkoren preciseras.

Exempel: när sökningen görs med identifieringsnumret för en annan angiven aktör, ombes användaren ange denne aktörs identifieringsnummer.

alt=""

Borttagning av sökvillkor

Du kan radera ett enskilt sökvillkor genom att klicka på knappen ”Ta bort”. Om du klickar på knappen ”Töm sökkriterier”, raderas alla valda sökvillkor och du kan starta om sökningen från början.

alt=""

Systemet frågar ännu om du vill ta bort alla sökvillkor. Om du vill ta bort alla villkoren, klicka på OK.

alt=""

Deklareringssätt som sökvillkor

Om deklarationen har ingetts via deklarationstjänsten, kan du söka deklarationen med hjälp av MRN-numret eller en annan referens. Om deklarationen har ingetts med ett meddelande, kan du endast söka deklarationen med MRN-numret.

alt=""

Mata in MRN-numret och klicka på ”Sök”. Om systemet inte hittar deklarationen i deklarationstjänsten så visas följande popup-fönster: ”Deklarationen hittades inte i E-tjänsterna med MRN-numret du angav. Vill du söka deklarationen även i andra servicekanaler?”. Klicka på OK. Därefter visas eventuellt detta popup-fönster: ”Är du säker på att du vill lämna sidan?”. Klicka på ”Stanna på denna sida”.

Bild: Kontrollmeddelande om ändring av deklareringssätt.

Om aktören inger deklarationen genom meddelandedeklarering, fås deklarationen fram då man som deklareringssätt väljer ”Övriga transaktionskanaler”.

alt=""

Även om deklarationen ursprungligen skulle ha ingetts av ett ombud, kan deklaranten fortsätta hantera det. Därefter kan ombudet inte längre hantera deklarationen.