Grunduppgifter

Kundgränssnittet är ett program som är avsett att användas offentligt av de olika aktörerna. Kundgränssnittet har i första hand skapats för att man via det ska kunna upprätta tulldeklarationer och kontrollera deras status samt svara på Tullens begäranden.

Webbläsare som stöds

Systemet stöder följande webbläsare: Chrome 38+, Firefox 38+, Edge och Safari.

In- och utloggning

Man loggar in i kundgränssnittet via en extern tjänst. Endast identifierade fysiska och juridiska personer kan logga in i tjänsten. 

Utloggningen sker via knappen ”Logga ut” i övre högra hörnet på startsidan.

Vid den första inloggningen ombeds användaren att godkänna användarvillkoren. För att komma in i programmet ska man klicka i båda kryssrutorna.

bild på val av användarvillkor där du godkänner att du läst användarvillkoren till tjänsten och ger ditt samtycke till att Tullen i fortsättningen kan skicka dokument som kräver vanlig eller bevislig delgivning till dig elektroniskt. I bilden finns också en adresslänk för alternativa sätt att sköta ärenden.

Inställningar

Du kommer till användarinställningarna via knappen ”Inställningar” i den övre högra hörnet på startsidan.

Bild på kugghjulsikon. 

Bild på knappen ”inställningar” (kugghjul)

I användarinställningarna kan du redigera följande uppgifter:

  • meddelandeinställningar
  • meddelandets standardvärden
  • antal rader som visas i listvyerna

När du loggar in i tjänsten första gången ska du fylla i och redigera dina användarinställningar. Ange den e-postadress till vilken du vill få e-postnotifikationer när din deklaration förutsätter åtgärder. Uppgifterna som sparats i användarinställningarna visas i fortsättningen automatiskt i deklarationerna. Du kan ändra användarinställningarna senare.

Meddelandeinställningar

Bild på meddelandeinställningarna. Om du vill ta emot e-postnotifikationer om meddelanden som Tullen skickar, mata då in din e-postadress i fältet ”Jag vill ta emot e-postnotifikationer om meddelanden som Tullen skickar” och klicka i rutan.

Meddelandets standardvärden

I inställningarna kan du också ändra de standarduppgifter som visas i deklarationerna, dvs. kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress, kontaktspråk samt företagets verksamhetsställe. Standarduppgifterna visas alltid när du börjar fylla i en ny deklaration.

 

Antal rader som visas i listvyerna

Du kan välja hur många rader du vill se i listvyerna åt gången. Standardinställningen är att deklarationer visas på 10 rader och andra uppgifter på 5 rader.

Andra inställningar

Kryssrutan ”Gå till verktygstips” är vald automatiskt. Då öppnar Tab-tangenten ifyllningsanvisningen för varje fält. Om du avmarkerar rutan för Tab-tangenten dig direkt till följande fält som ska fyllas i.

Tjänsten fyller automatiskt i koden FIPDF för ytterligare uppgifter i deklarationerna. Det betyder att tjänsten skapar ett dokument i pdf-format av besluten, som du kan hämta senare i e-tjänsten. Välj ”Jag behöver inga dokument i pdf-format” om du till exempel inte behöver visa upp ett beslut om frigörande åt transportfirman eller lagerhavaren.


Klicka på ”Fortsätt” för att spara ändringarna du gjort.

Deklarationens informationspanel

Viktiga uppgifter, såsom deklarationens status, MRN, aktörens namn och deklarationens registreringstidpunkt, visas tydligt i informationspanelen ovanför deklarationsuppgifterna. Inom parentes visas deklareringssättet, dvs. om deklarationen har ingetts via Tullens e-tjänst eller genom meddelandedeklarering.