Tjänstens startsida: funktioner

När du loggat in i systemet öppnas startsidan, där listan över deklarationer under handläggning visas som standard.

Bild på funktionerna utkast, under hanläggning, färdiga, egna deklarationsunderlag, sökning av deklarationer och upprättande av ny deklaration.,

    

Språk

Tjänsten kan användas på finska, svenska och engelska. Du kan ändra systemets språk.

alt=""

Tillbaka till startsidan

Genom att klicka på Tullens logo i vänstra övre hörnet kommer du alltid tillbaka till systemets startsida.

alt=""

Meddelanden och anvisningar

Från startsidans övre högra hörn kommer du till systemets meddelanden och anvisningar. Då du klickar på ”Meddelanden” visas aktuella meddelanden gällande användningen av tjänsten. Genom att klicka på ”Anvisningar” kommer du till systemets instruktionssida. 

alt=""

Deklarationslistor och sökning av deklarationer

Från startsidan kan du gå till andra deklarationslistor eller söksidan, eller skapa en ny deklaration. Mera information om dessa finns i anvisningarna under ifrågavarande sidor.

Bild på startsidans deklarationslistor: utkast, under handläggning, färdiga, egna deklarationsunderlag samt sökning av deklarationer.

Ny deklaration

Du kan skapa en ny deklaration genom att på startsidan klicka på ”+ Ny deklaration”.

alt=""

Sidhantering

Nedtill på startsidan finns sidhanteringen som delar upp listornas innehåll. Du kan flytta dig från en sida till en annan med piltangenterna. Du kan också gå till en viss sida genom att ange dess sidnummer. Grundnavigeringens pilar, ikonen för skärmuppdatering och det totala sidantalet visas i nedre delen av varje lista.

 

artefakt

Du kan ändra antalet rader som visas via knappen ”Inställningar” i övre högra hörnet på startsidan.

Genom att klicka på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet kommer du till inställningarna och genom att klicka på den gula knappen ”Logga ut” så loggas du ut från systemet. Du kan läsa mer om inställningarna i anvisningarna på ifrågavarande sida.

alt=""