Registrering i deklarantens bokföring (EIDR)

 

Om du har tillstånd till registrering i deklarantens bokföring och du har gjort en registrering i bokföringen för varorna som anlänt till lagret, ska du välja anmälan av varors ankomst.

Anmälan av varors ankomst består av tre deklarationsdelar:

  • Aktörer

  • Deklarationsparti

  • Varuposter

alt=""

Ifyllningsanvisning – anmälan om varors ankomst vid tullagring