Aktörer


Allmänt om angivande av aktörsuppgifter

På denna sida anger du aktörerna i tulldeklarationen för tullagring. På sidan kan du ange:

  • kontaktperson
  • deklarant
  • ombud
  • tillståndsuppgifter
  • kontaktspråk, dvs. språket du vill få svar och beslut på (finska, svenska eller engelska)

Kontaktperson

Ditt namn och dina uppgifter visas i avsnittet ”Kontaktperson”. Ditt namn visas automatiskt utgående från identifieringen, om du kryssar för rutan ”Använd identifierade personens uppgifter”. Din e-postadress och ditt telefonnummer hämtas från uppgifterna du sparat under fliken ”Inställningar”.

Deklarant

Deklaranten är ansvarig för tullagerförfarandet och deklarationens riktighet. Om du ansvarar för tullförfarandet, kan du i uppgifterna om deklarant kryssa för rutan ”Använd identifierade aktörens uppgifter”, varvid systemet automatiskt söker de behövliga uppgifterna. Identifieringsnumret för ditt företags verksamhetsställe visas automatiskt förutsatt att du har angett denna uppgift i inställningarna. Adressuppgifterna visas då enligt verksamhetsstället.

Om du upprättar deklarationen som ett ombud, ska du ange deklarantens identifieringsnummer, dvs. företagets EORI-nummer. Om du använder 000 som aktörens identifieringsnummer, söker systemet namn- och adressuppgifterna på basis av EORI-numret. Som finska företags adressuppgifter som baserar sig på EORI-numret används adressuppgifter enligt FODS-databasen.

 alt=""


Tillståndsuppgifter

Ange numren för tullagertillståndet och tillståndet till registrering i deklarantens bokföring. Systemet söker automatiskt typen av tillstånd och tillståndshavaren, när du klickar på något utanför fälten. Fyll i EIR-tillståndets nummer på följande rad.

alt=""
Ombud

Om du är deklarant som ansvarar för förfarandet, ska du lämna uppgifterna om ombud tomma.

Om du inger deklarationen som ett ombud på någon annans vägnar, ska du klicka på ”+ Lägg till ombud”. Uppgifterna om ombud kan också fås att visas på sidan direkt utgående från identifieringen. Om du upprättar tulldeklarationen som ett ombud, ska du i uppgifterna om ombud ange ditt företags EORI-nummer och som identifierare ”000”. Då visas adressuppgifterna som baserar sig på ditt EORI-nummer i alla deklarationsuppgifter och -beslut. Om du vill att andra adressuppgifter ska visas i deklarationsuppgifterna, ska du använda ett av Tullen beviljat identifieringsnummer för verksamhetsstället.

I anmälan av varors ankomst är typen av ombudskap i praktiken alltid direkt ombudskap S.

Om du i misstag har lagt till en aktörsuppgift i uppgifterna om ombudet, får du bort hela datagruppen genom att klicka på ”Ta bort ombud”. Tomma uppgifter hindrar senare godtagandet av deklarationen.

alt=""
När du har angett alla aktörsuppgifterna, ska du klicka på ”Nästa”, vilket flyttar dig till de för hela deklarationen gemensamma uppgifterna om deklarationspartiet.