Varuposter

I uppgifterna om varupost anges en varuposts uppgifter.

  • Varupostens bruttovikt
  • Förpackningar
  • Uppgifter om tidigare dokument: dokumentets typ och referens samt varupostens ordningsnummer

alt=""

Varupostens bruttovikt

Bruttovikten omfattar varans vikt (kg) med emballage, med undantag för transportmedel och containrar.

Förpackningar

Ange förpackningsslag. När du klickar på fältet ”Förpackningsslag”, öppnas en rullgardinsmeny över de olika förpackningsslagen. Välj rätt alternativ från menyn. Du kan också börja skriva namnet på förpackningsslaget i fältet. Efter att du matat in några tecken, visas i menyn endast de alternativ där tecknen du angett är en del av förpackningsslagets kod eller namn. Det är frivilligt att ange antalet förpackningar.

alt=""

Uppgifter om tidigare dokument

Välj tidigare dokumentets typ. Om det tidigare dokumentet är t.ex. en införseldeklaration, är dokumentets typ antingen en deklaration för tillfällig lagring (337) eller en summarisk införseldeklaration (355). Ange därtill den föregående deklarationens MRN-nummer i fältet ”Referens” samt varupostens ordningsnummer. Om det tidigare förfarandets dokument var en transiteringsdeklaration, behöver fältet ”Varupostnummer” inte ifyllas. I exemplet är det tidigare dokumentets typ 821, T1-transitering, och referensen är transiteringens MRN-nummer.

alt=""

När du har angett uppgifterna för den första varuposten, kan du lägga till en annan varupost genom att klicka på ”+ Lägg till varupost”. Systemet skapar en annan varupost och du kan nu ange dess uppgifter.

alt=""

Om du i misstag har lagt till en extra varupost, kan du radera den på sidan ”Varuposter”, till vilken du kommer genom att klicka på ”Visa lista över varuposter”.

alt=""

alt=""

När du matat in alla varuposter, kommer du vidare till avsnittet ”Sammandrag och sändning” genom att klicka på knappen ”Nästa”. Anvisningarna för funktionerna finns på sidan ”Sammandrag och sändning”.