Anmälan om avslutande

Innehavaren av tullagertillståndet anmäler i efterhand till Tullen alla de elektroniskt ingivna tullagerdeklarationer, där de till tullagerförfarandet hänförda varorna t.ex. har hänförts till följande tullförfarande eller återexporterats. När du är inloggad i tjänsten kan du avsluta en eller flera deklarationer på en gång.

Tullagerförfarandet avslutas alltså inte med en anmälan om avslutande, utan den är en informativ förteckning över en eller flera tullagerdeklarationer.

 

Ifyllningsanvisning – anmälan om varors ankomst vid tullagring