Standarddeklaration

Om du har för avsikt att göra en tulldeklaration för tullagring som gäller ditt eget eller en annan tillståndshavares lager, ska du välja standardtulldeklaration. Du kan göra deklarationen

  • när varorna anländer till Finland eller till ditt lager, dvs. vid anmälan av varornas ankomst, eller
  • på förhand, tidigast 30 dagar innan varornas ankomst, om du känner till det tidigare dokumentets MRN-referensnummer.

Standardtulldeklarationen för tullagring består av tre deklarationsdelar:

  • aktörer
  • för hela deklarationen gemensamma uppgifter om deklarationspartiet
  • varupostspecifika uppgifter

alt=""

 

Anvisningvideon – tullagerdeklaration