Upprättande av ny deklaration

En tulldeklaration kan göras på fyra olika sätt:

  • man gör en helt ny deklaration
  • man använder ett deklarationsunderlag (se anvisningarna på sidorna ”Egna deklarationsunderlag” och ”Sammandrag och sändning”)
  • man fortsätter att fylla i en deklaration som sparats som utkast (se anvisningarna på sidan ”Utkast”)
  • man kopierar en tidigare deklarations uppgifter som utkast.

 

Ny deklaration

Du kan göra en helt ny deklaration genom att på startsidan klicka på ”+ Ny deklaration”. Därefter öppnas sidan ”Välj ny deklaration”.

Ny deklaration: Bild på vyn som öppnar då man valt ny deklaration. Vid tullagring finns de tre alternativ: Tulldeklaration, Anmälan av varors ankomst och Anmälan on avslutande.

 

Välj någon av följande, utgående från vad du avser göra:

 

Standardtulldeklaration

Om du har för avsikt att göra en tulldeklaration för tullagring som gäller ditt eget eller en annan tillståndshavares lager, ska du välja standardtulldeklaration. Du kan göra deklarationen

  • när varorna anländer till Finland eller till ditt lager, dvs. vid anmälan av varornas ankomst, eller
  • på förhand, tidigast 30 dagar innan varornas ankomst, om du känner till det tidigare dokumentets MRN-referensnummer.

Anmälan av varors ankomst

Om du har tillstånd till registrering i deklarantens bokföring och du har gjort en registrering i bokföringen för varorna som anlänt till lagret, ska du välja anmälan av varors ankomst.

 

Anmälan om avslutande

Om du är tullagrets tillståndshavare eller dennes ombud, ska du med denna anmälan meddela vilka tulldeklarationer för tullagring som avslutats exempelvis med importförtullning, transitering eller återexport. Tullagerförfarandet avslutas alltså inte med en anmälan om avslutande, utan den är en informativ förteckning över en eller flera tullagerdeklarationer.