Sammandrag och sändning

Sidan ”Sammandrag och sändning” visas till vänster i sidonavigationen när du har fyllt i alla deklarationsuppgifter som krävs och du tänker skicka deklarationen
 

Sidan ”Sammandrag och sändning” syns också när du granskar en deklaration som du redan skickat. Alla deklarationer som du skickat finns på tjänstens startsida under fliken ”Under handläggning” och ”Färdiga”. På sidan ”Sammandrag och sändning” för skickade deklarationer finns undersidor, där du ser deklarationens historik (”Historia”) deklarationsdokument som kan skrivas ut (”Dokument”) samt meddelanden som gäller deklarationen (”Kontakter”).

Under rubriken ”Sammandrag av deklarationsuppgifter” ser du alltid en skattespecifikation och betalningsuppgifter. Du ser också deklarationsuppgifterna (”Aktör”, ”Deklarationsparti” och ”Varuposter”) som du kan öppna och stänga med piltangenten.

Knappen ”Avsluta förfarande” används endast i samband med deklarationer för tullagring

Välj deklareringssätt
Även om du har ingett deklarationen till Tullen med ett meddelande, kan deklarationen visas i deklarationstjänsten för tullagring på samma sätt som en deklaration som ingetts via deklarationstjänsten. I deklarationens informationspanel visas en anmärkning om att deklarationen har ingetts genom meddelandedeklarering.

I meddelandedeklarationen visas knappen ”Välj deklareringssätt”.

Du kan ändra deklareringssättet genom att på sidan ”Sammandrag och sändning” klicka på knappen ”Välj deklareringssätt”. Efter att du klickat på knappen kontrollerar systemet ännu att du vill ändra deklareringssättet. Om du vill ändra deklareringssättet, klicka på OK. Deklarationens deklareringssätt kan endast ändras en gång från meddelandedeklarering till webbdeklarering. Efter att du ändrat deklareringssättet till webbdeklarering kan du inte ändra deklarationens deklareringssätt tillbaka till meddelandedeklarering.

Den ursprungliga deklarationens avsändare kan ändra deklareringssättet före frigörandet (deklarationen har statusen ”Har godtagits” och ”Har registrerats”). Deklaranten och ett eventuellt ombud kan ändra deklareringssättet även efter frigörandet (deklarationen har statusen ”Har frigjorts”).

alt=""

alt=""

Efter att deklareringssättet ändrats fortsätter handläggningen av deklarationen i deklarationstjänsten. Anmälningar styrs till deklarationstjänsten.Valknappen är grå om deklareringssättet inte kan ändras.