Begäranden om ändring och ogiltigförklaring av deklarationer och annan kontakt

På sidan ”Kontakter” kan du läsa och svara på meddelanden som Tullen skickat. Du kan också själv skicka meddelanden till Tullen gällande dina deklarationer. 

Om du har fått meddelanden från Tullen, ser du i listan på deklarationer under handläggning en röd triangel i kolumnen ”Status”, om du inte läst meddelandet. Du blir också påmind om olästa meddelanden med en röd text i uppgifterna på sidan ”Sammandrag och sändning”.
 

Ett meddelande från Tullen kan t.ex. vara en begäran om tilläggsutredning. Meddelandet finns vid punkten ”Dokument” där det öppnas i pdf-format. Du kan svara på meddelandet via delen ”Kontakter”.

Begäran är noggrannare specificerad i sitt eget innehållsfält och är vanligtvis tidsbegränsad. Svara på meddelandet genom att klicka på önskad rad, varvid meddelandets innehåll öppnas helt och du kan svara på det. 

Skriv ditt svar i fältet ”Svar” i begäran om tilläggsutredningen. 
 

Om tilläggsutredningen kräver att du inger ytterligare uppgifter som en bilaga tryck på +Lägg till knappen under rubriken Beslut och andra dokument och bilagor”. Skriv en beskrivning av bilagan i fältet som öppnas. Bilagan kan laddas upp med knappen ”Ladda upp en bilaga”. Tillåtna filformat är PDF, JPG, PNG och TIF. Maximistorleken för bilagan är 5 MB.

Om du märker att uppgifter i deklarationen måste ändras efter att Tullen frigjort varorna för förfarandet, begär en ändring eller ogiltigförklaring av den redan godtagna deklarationen via delen ”kontakter”. Välj knappen ”+Kontaktbegäran”. 

Bild på kontakter med orsak till kontakt vald i rullgardinsmenyn. På bilden också beslut och andra dokument samt bilagor och knappen ”+Lägg till” som kan användas till att ladda upp en bilaga till kontaktbegäran.

 Välj orsak till kontakt från rullgardinsmenyn.

Bild på orsaker till kontaktbegäran.

Om du som orsak till kontakt väljer begäran om ändring- eller ogiltigförklaring, välj från rullgardinsmenyn också orsaken till ändringen eller ogiltigförklaringen. 

Skriv i fritext i textfältet vilken del av deklarationen du begär att ska ändras. Berätta också varför du begär ändring, om detta inte framgår av valet för orsaken till ändringen. Ange uppgiften som fanns i den ursprungliga deklarationen som du vill att ska ändras och den rätta uppgiften som ska läggas till deklarationen.

Om du har ett bifogat dokument som stöd till begäran om ändring eller begäran om ogiltigförklaring kan du ladda upp det. 

Om du vill ha tilläggstid till att lämna in en tilläggsutredning till Tullen, välj som orsak till kontakt ”003 – Begäran om förlängning av tidsgränsen”. 

Om du lämnar ett bemötande till ett negativt beslut som Tullen skickat, välj som orsak till kontakt ”004 – Svar på begäran om hörande”. 

Om du har gjort en begäran om ogiltigförklaring eller en begäran om ändring och du märker att begäran är onödig eller gjord på fel grunder, kan du begära att ändringen eller ogiltigförklaringen återkallas om inget beslut redan har gjorts. Begär ett återkallande av en tidigare gjord begäran om ändring eller ogiltigförklaring via sidan ”kontaktbegäran (”005 – avbokning för tidigare ändringsförfrågan”). Då fattar Tullen ett beslut om upphörande gällande din begäran om ändring eller ogiltigförklaring.