Skickande av deklaration

Efter att du angett alla obligatoriska uppgifter flyttas du till sidan ”Sammandrag och sändning”. Du kan inte sända din deklaration om obligatoriska uppgifter saknas i deklarationen. Då är knappen ”Skicka” grå och du ser på sidan ”Sammandrag och sändning” ett rött lodrätt streck vid sidan eller sidorna där uppgifter som saknas ska kompletteras. När alla obligatoriska uppgifter fyllts i, kan du kontrollera deklarationsuppgifterna i sammandraget och skicka deklarationen till Tullen genom att klicka på knappen ”Skicka” nere till höger på sidan.

alt=""

Handläggning av deklarationen

När du skickat deklarationen öppnas en sida där den tekniska identifieraren som Tullen tilldelat din deklaration visas. Om Tullen godtar deklarationen visas snart också det MRN-referensnummer som Tullen tilldelat deklarationen. MRN-nummer och varupostnummer behöver du som specificerande identifierare i lagerbokföringen och senare som identifierare för tidigare dokument till anmälan om avslutande av lagringen. Du ska också ange MRN-numret i anmälan om avslutande. 

alt=""

Tullens system avvisar din deklaration om du har ingett felaktiga uppgifter i din deklaration. Då får du inte ett MRN-nummer, utan ett meddelande om att din deklaration har statusen ”Har avvisats”.