Korrigering av godtagen deklaration

Du kan korrigera din deklaration som är under handläggning när den är godkänd eller registrerad, om varorna inte ännu frigjorts för förfarandet. Detta är möjligt till exempel då du upprättat en s.k. D-deklaration, dvs. ingett deklarationen på förhand innan varornas ankomst har meddelats till Tullen.

Välj deklaration i listan så kan du korrigera deklarationen genom att klicka på knappen ”Korrigera” på sidan ”Sammandrag och sändning”.

alt=""

Deklarationen kan inte korrigeras om Tullen har meddelat att varorna ska kontrolleras. Aktörsuppgifter om deklaranten eller ombudet kan inte korrigeras.

Om Tullen i samband med tilläggsutredningen begärt att få ett bifogat dokument, ska du nämna det bifogade dokumentet i svarsmeddelandet till tilläggsutredningen. Det bifogade dokumentet kan också nämnas i en fritt formulerad kontakt via deklarationstjänsten. Anvisningar om skickande av bifogade dokument finns i kapitel "Skickande av deklaration".

När varan du deklarerat har frigjorts för förfarandet kan du inte längre korrigera deklarationen eller skicka bifogade dokument som hänför sig till deklarationen. Då måste du begära ändring av deklarationen.