Hyväksytyn ilmoituksen korjaaminen

Voit korjata käsittelyssä olevaa ilmoitusta, kun ilmoituksesi on hyväksytty tai rekisteröity, mutta tavaraa ei ole vielä luovutettu menettelyyn. Tämä on mahdollista esimerkiksi silloin, kun olet tehnyt ns. D-ilmoituksen, eli antanut ilmoituksen etukäteen, ennen kuin tavarat ovat Tullille esitettävissä.

Valitse ilmoitus listalta ja pääset korjaamaan ilmoitusta Yhteenveto ja lähettäminen –siuvn Korjaa –painikkeesta.

alt=""

Ilmoitusta ei voi korjata, jos Tulli on ilmoittanut tarkastavansa tavarat. Ilmoittajan tai edustajan toimijatietoa ei voi korjata.

Jos Tulli on pyytänyt sinulta lisäselvityksen yhteydessä liiteasiakirjaa, ilmoita liiteasiakirjasta lisäselvityspyynnön vastausviestissä. Liiteasiakirjasta voi ilmoittaa asiointipalvelun kautta myös vapaamuotoisella yhteydenotolla. Liitteiden lähettäminen on ohjeistettu kappaleessa 8.10.

Kun ilmoittamasi tavara on luovutettu menettelyyn, et voi enää korjata ilmoitusta, etkä lähettää ilmoitukseen liiteasiakirjoja. Tällöin sinun on pyydettävä ilmoituksen oikaisua.