Asiakirjat

”Asiakirjat”-sivulla on taulukko ilmoitukseen liittyvistä tulostettavista asiakirjoista. Siitä voit avata esimerkiksi ilmoitukselle muodostuneen luovutuspäätöksen. Se avautuu pdf-muotoisena linkistä ”Avaa asiakirja”.

”Asiakirjat”-sivulta näet tulostettavassa muodossa myös muut tätä ilmoitusta koskevat viestit, jotka Tulli on lähettänyt sinulle, kuten lisäselvityspyynnöt ja ilmoitukset tavarantarkastuksista.