Skapa ditt eget deklarationsunderlag som du kan använda när du skickar en ny deklaration

Öppna från deklarationslistan ”Färdiga” en deklaration som du vill använda som deklarationsunderlag och tryck på knappen ”Kopiera” nere på sidan ”Sammandrag och sändning

alt=""

Systemet frågar om du vill skapa ett deklarationsunderlag av kopian. När du vill skapa ett deklarationsunderlag, klicka på OK.

alt=""

Redigering och sparande av deklarationsunderlag

Gå tillbaka till huvudsidan ”Sammandrag och sändning”. Tryck på knappen ”Spara som deklarationsunderlag” som nu visas nere på sidan.

alt=""

I vyn som öppnas kan du namnge och spara deklarationsunderlaget.

alt=""

Deklarationsunderlaget som du skapat visas nu i deklarationslistan ”Egna deklarationsunderlag”. Välj från listan det deklarationsunderlag som du vill använda för en ny deklaration och gör de ändringar som behövs. När du väljer ett deklarationsunderlag, öppnas vyn ”Sammandrag och sändning”.

Du kan använda deklarationsunderlaget som sådant som stomme för en ny deklaration genom att välja ”Använd deklarationsunderlag”.