Gör ett utkast av en tidigare deklaration som du kan komplettera till en ny deklaration

Öppna från deklarationslistan ”Färdiga” den deklaration som du vill göra ett utkast av. Klicka på knappen ”Kopiera” nere på sidan ”Sammandrag och sändning”.

alt=""

 

Systemet frågar om du vill skapa ett nytt deklarationsunderlag genom att klicka på ”OK” eller ett nytt utkast genom att klicka på ”Ångra”. När du vill skapa ett utkast, klicka på ”Ångra”.

alt=""

 

Systemet skapar utkastet. Uppe på sidan visas en text som anger när utkastet har skapats.

alt=""

Deklarationsuppgifterna kopieras till det nya deklarationsutkastet. Ett undantag är deklarantens egna referens, som ändras för varje deklaration och alltid måste anges i deklarationen.

Granska noggrant alla uppgifter. Fäst särskild uppmärksamhet på uppgifter om antal och eventuella containernummer och rätta dem vid behov.