Korrigering av avvisad deklaration

Om din deklaration har avvisats innebär det att Tullen inte fortsätter handläggningen av deklarationen. Du kan korrigera den avvisade deklarationen genom att klicka på knappen ”Öppna deklarationen du just skickade” nere till höger.alt=""

 

Avvisande

På sidan ”Sammandrag och sändning” ser du varför deklarationen avvisades

På bilden har deklarationen avvisats och där visas tidpunkten för och grundorsaken till avvisandet.

Om du vill korrigera den avvisade deklarationen senare, finns den på startsidan under deklarationslistan ”Under handläggning”.