Anmälan om avslutande för flera deklarationer via funktionen ”+ Ny deklaration”

Praktiska tips för ifyllande av deklaration

 • De obligatoriska fälten är märkta med en röd asterisk.
 • Mera information om ifyllandet av ett enskilt fält får du genom att klicka på frågetecknet bredvid fältets namn. Klicka på frågetecknet på nytt för att stänga anvisningen.
  alt=""
 • När du har identifierat dig i deklarationstjänsten som representant för ditt företag, visas ditt företags uppgifter i deklarationen när du kryssat för rutan ”Använd identifierade personens uppgifter”.
  alt=""
 • Systemet gör kontroller redan i det skedet då du fyller i deklarationen. Systemet meddelar om fel det upptäckt. Då en regel har brutits visas dess identifierare eller beskrivning med röd färg vid ifrågavarande datafält.

alt=""

Uppgifter som ska anges i anmälan om avslutande:

 • uppgifter om innehavaren av tullagertillståndet
 •  aktörens referens och tilläggsreferens som du vill ha i anmälan om avslutande
 • lagrets identifieringsnummer, och
 • uppgifter om ombud, om anmälan inges av ett ombud
 • förteckning över tullagerdeklarationerna för vilka tullagerförfarandet avslutats

alt=""

Uppgifter om innehavaren av tullagertillståndet

Om du har identifierat dig med Katso-koden för innehavaren av lagertillståndet, kan du kryssa för rutan ”Använd identifierade personens uppgifter”. Systemet söker då automatiskt fram tillståndshavarens uppgifter. Om du avmarkerar rutan ”Använd identifierade personens uppgifter”, kan du vid behov ändra tillståndshavarens uppgifter.

alt=""

Om du fyller i denna anmälan som ombud, ska du i tillståndshavarens uppgifter ange tillståndshavarens EORI-nummer och därtill hörande identifieringsnummer för verksamhetsstället. Systemet söker tillståndshavarens namn- och adressuppgifter på basis av identifieraren.

Ombud

Om du är innehavaren av tullagertillståndet, ska du lämna uppgifterna om ombud tomma. Om du inger deklarationen som ett ombud, ska du klicka på ”+ Lägg till ombud” och fylla i de datafält som öppnas. Du kan kryssa för rutan ”Använd identifierade aktörens uppgifter” eller ange ditt EORI-nummer och identifieringsnummer för verksamhetsstället.

Om du i misstag har lagt till en aktörsuppgift i uppgifterna om ombudet, får du bort hela datagruppen genom att klicka på ”Ta bort ombud”. Datafält som lämnats tomma hindrar senare godtagandet av deklarationen.

 

Aktörens referens och tilläggsreferens

Som aktörens referens kan du ange en valfri identifierare, med vilken du specificerar deklarationen för dig själv. Vid behov kan du också ange en annan referens i fältet ”Aktörens tilläggsreferens”.

alt=""

Lagerkod

Ange det tullager till vilket de från lagret uttagna varorna deklarerades då de hänfördes till tullagerförfarandet. Om du som tillståndshavare har under tullagerförfarandet befordrat varor mellan olika i samma tillstånd angivna lager, ska du även i detta fall ange det identifieringsnummer för lagret som angetts i tullagerdeklarationen när varorna hänförts till tullagerförfarandet. Tullagrets identifieringsnummer består av tillståndshavarens EORI-nummer, en tresiffrig kod för verksamhetsstället och en tvåsiffrig kod för platsen där lagret ligger. Identifieringsnumret skrivs ihop utan mellanslag.

alt=""

Tullagerdeklarationernas MRN-nummer

Ange MRN-numret för alla de i samband med uppläggningen på lager ingivna standardtulldeklarationerna för tullagring, vilkas varor i sin helhet har tagits ut från lagret och hänförts till följande tullförfarande eller återexporterats. Om varorna hänfördes till förfarandet genom registrering i deklarantens bokföring, ska MRN-numren för anmälningarna av varors ankomst anges.

I detta fält kan du ange ett eller flera MRN-nummer, dock högst 999 stycken. Om du anger flera MRN-nummer, kan du åtskilja dem från varandra med vilka som helst andra tecken än en bokstav eller siffra. Du kan skilja åt MRN-numren t.ex. med kommatecken, enter, mellanslag, punkt eller semikolon. Notera att MRN-numren för påföljande tulldeklarationer som använts vid uttaget från lagret inte anges i anmälan om avslutande.

alt=""

Efter att du fyllt i alla uppgifterna, ska du klicka på knappen ”Nästa” i det nedre högra hörnet. 

Sammandrag och sändning

På sidan ”Sammandrag och sändning” visas uppgifterna du angett samt eventuella felaktiga uppgifter i anmälan. Du kan korrigera deklarationen antingen från sidonavigationen till vänster eller genom att klicka på knappen ”Uppgifter” nere till höger. När du har kontrollerat att uppgifterna är rätt, kan du skicka deklarationen genom att klicka på knappen ”Skicka”.

alt=""

Handläggning av deklarationen

Efter en stund ser du om din deklaration har registrerats. Du ser också den unika identifieraren som tilldelats din deklaration.

alt=""

Om deklarationen har registrerats ser du också det deklarationsnummer, MRN, som Tullen tilldelat anmälan om avslutande. Du kan lämna anmälan genom att klicka på knappen ”Stäng”.

alt=""

Tullagerdeklarationerna som avslutas ska ha statusen ”Har frigjorts”. Deklarationerna för följande förfarande ska också ha rätt status. Om t.ex. ett av fem MRN-nummer som anmälts för avslutning har felaktig status, avvisas anmälan om avslutande i sin helhet.