Anmälan om avslutande för en enskild deklaration från sidan ”Sammandrag och sändning”

Om du anmäler att tullagringen avslutas för varorna i en eller några deklarationer, ska du öppna deklarationen från deklarationslistan ”Färdiga” eller använda sökfunktionen för att hitta deklarationen t.ex. på basis av dess MRN.
 alt=""
Välj deklaration från listan. Deklarationen öppnas på sidan ”Sammandrag och sändning”.


Genom att klicka på ”Avsluta förfarandet” kan du inge en anmälan om avslutande för en enskild deklaration. Använd detta endast om du är innehavaren av tullagertillståndet eller dennes ombud.

alt="" 
Systemet kontrollerar ännu om du vill inge anmälan om avslutande. Om du är säker på att du vill utföra funktionen, klicka på OK.

alt=""

Systemet bekräftar när anmälan om avslutande har mottagits på ett lyckat sätt.

Bild där statusen "Har avslutats" visas i tulldeklarationens informationsfält.

Du kan stänga anmälan om avslutande genom att klicka på knappen ”Stäng” nere på sidan.

alt=""

Den avslutade tullagerdeklarationen visas därefter på deklarationslistan ”Färdiga” och dess status är ”Har avslutats”.

alt=""