Uppgifter om deklarationsparti

I uppgifterna om deklarationspartiet anger du uppgifter som är gemensamma för hela deklarationen.

  • Referens och tilläggsreferens
  • Total bruttovikt
  • Kontaktspråk, dvs. språket du vill få svar och beslut på (finska, svenska eller engelska)
  • Varans förvaringsplats vid tidpunkten då varornas ankomst anmäls
  • Eventuella tilläggsuppgifter
  • Containernummer

alt=""

Aktörens referens är deklarantens eget referensnummer som specificerar tulldeklarationen. Detta kan t.ex. vara uppläggningsnumret. Du kan också lägga till en annan referens i fältet ”Aktörens tilläggsreferens”. 

Med total bruttovikt avses hela försändelsens sammanlagda bruttovikt i kilogram. Bruttovikten omfattar varans vikt (kg) med emballage, med undantag för transportmedel och containrar.

Varans förvaringsplats vid tidpunkten då varornas ankomst anmäls

I uppgifterna om plats anger du varans förvaringsplats vid tidpunkten då varornas ankomst anmäls, dvs. platsen där Tullen kan kontrollera varorna. I anmälan av varors ankomst kan du endast ange identifieraren för ett sådant tullager som nämns i tillståndet till registrering i deklarantens bokföring. Lagrets identifieringsnummer består av tillståndshavarens EORI-nummer, en tresiffrig kod för verksamhetsstället och en tvåsiffrig kod för platsen där lagret ligger. Identifieringsnumret skrivs ihop utan mellanslag.

Containrar

När varorna är i containrar ska du ange containernummer. Du kan lägga till containrar genom att klicka på ”Lägg till container”. Om varorna är i två containrar, kan du lägga till en annan container genom att på nytt klicka på ”Lägg till container”. 

alt=""

När du matat in uppgifterna om deklarationspartiet, kommer du vidare till avsnittet ”Varuposter” genom att klicka på knappen ”Nästa”.