Tulliselvitettävän erän tiedot

Ilmoita ”Tulliselvitettävä erä” -näytöllä seuraavat tiedot: toimijan viite, ilmoitustyyppi, lisäilmoitustyyppi, veronmääräytymispäivä, lisätiedot ja liiteasiakirjat.

Perustiedot

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut perustiedot. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Toimijan viite

Ilmoita toimijan viitteeksi tulli-ilmoituksen yksilöivä, vapaamuotoinen viitenumero. Viitteen pituus voi olla enintään 22 merkkiä, ja se voi koostua numeroista, kirjaimista tai erikoismerkeistä.

Ilmoitustyyppi

Ilmoitustyyppi täyttyy automaattisesti aiemmin tekemiesi valintojen perusteella. Verorajailmoituksissa ilmoitustyyppinä on aina ”CO – Unionitavarat unionin sisäpuoleisessa kaupankäynnissä”. Ilmoitustyyppiä ei voi vaihtaa. Jos ilmoitustyyppi on väärä, sinun pitää aloittaa ilmoituksen tekeminen alusta.

Lisäilmoitustyyppi

Palvelu täyttää automaattisesti lisäilmoitustyypiksi ”A – Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus”. 

Veronmääräytymispäivä

Valitse veronmääräytymispäiväksi verokauden eli edeltävän kalenterikuukauden ensimmäinen päivä. Kalenterikuukauden ilmoitusta ei voi antaa saman kuukauden aikana.

Lisätiedot

Ilmoita ”Lisätiedot”-kohdassa tarvittaessa yksi tai useampi koko ilmoitusta koskeva lisätietokoodi. 
Palvelu täyttää automaattisesti lisätietokoodit ”FIPER” ja ”FIPDF”. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelu luo päätöksistä määrämuotoisen pdf-asiakirjan, jonka voit myöhemmin hakea asiointipalvelusta. Älä poista tätä valintaa, jos tarvitset esimerkiksi luovutuspäätöksen, jonka esität kuljetusliikkeelle tai varastonpitäjälle.

Palvelu täyttää automaattisesti myös lisätietokoodin ”FIKIR – Verorajan kirjapitoviite”. Ilmoita sen kuvaukseksi viitenumero tai jokin muu tieto, jonka avulla voidaan tarvittaessa saada tarkempia tietoja vastaanottajista yrityksen kirjanpidosta. Tieto voi olla esimerkiksi tilaajalista.

Jos sinun tarvitsee ilmoittaa jokin muu lisätieto, voit lisätä sen painikkeesta ”+ Lisää lisätieto”. Valitse alasvetovalikosta ilmoituksessa tarvittava koodi. Anna tarvittaessa lisätietokoodin kuvaus kentässä ”Kuvaus”.

Jos olet vahingossa lisännyt ylimääräisen lisätietokoodirivin, poista se valitsemalla valinta koodia edeltävästä sarakkeesta ja painamalla kohdan yläosassa olevaa painiketta ”Poista valitut”.

Liiteasiakirjat

Tällä ilmoituksella ei tarvitse ilmoittaa liiteasiakirjaa, ellei Tulli sitä erikseen pyydä. 
Voit tarvittaessa lisätä asiakirjoja painikkeesta ”+ Lisää asiakirja”. Jos olet vahingossa lisännyt ylimääräisen liiteasiakirjarivin, poista se valitsemalla valintaruutu tyyppiä edeltävästä sarakkeesta ja painamalla kohdan yläosassa olevaa painiketta ”Poista valitut”.