Korrigering av transiteringsdeklaration

Du kan korrigera deklarationen i olika skeden:

  • innan du skickar deklarationen
  • om deklarationen har avvisats
  • om deklarationen har registrerats eller godtagits men varorna ännu inte har frigjorts för förfarandet.

Korrigering av en deklaration innan den skickas in

Om obligatoriska uppgifter saknas i deklarationen kan du inte skicka in den. Tjänsten visar valideringsfelen som du måste korrigera. Tryck på länken till uppgiften som ska korrigeras så kommer du till sidan där felet finns. 

Om du vill komplettera uppgifter som saknas senare, finns din deklaration på startsidan i listan under fliken ”Utkast”.

Korrigering av en avvisad deklaration

Om Tullen avvisar deklarationen du skickat in visas meddelandet ”Deklarationen har avvisats”. Korrigera felen som tjänsten lyfter fram och skicka in deklarationen på nytt.

Om du vill korrigera den avvisade deklarationen senare, finns den på tjänstens startsida under fliken ”Under handläggning”.

Korrigering av en registrerad eller godtagen deklaration 

Du kan korrigera en deklaration som har registrerats eller godtagits förutsatt att varorna ännu inte har frigjorts för förfarandet. Du kan redigera en del uppgifter. Du kan dock inte korrigera aktörsuppgifter för deklaranten eller ombudet eller uppgiften om huruvida säkerhetsuppgifter inges med deklarationen. 

Välj deklaration i listan ”Under handläggning” så kan du korrigera deklarationen via knappen ”Korrigera” på sidan ”Sammandrag och sändning”. 

Deklarationen kan inte korrigeras om Tullen har meddelat att varorna ska kontrolleras. 

Om Tullen i samband med tilläggsutredningen begärt att få ett bifogat dokument, ska du nämna det bifogade dokumentet i svarsmeddelandet till tilläggsutredningen. Du kan också anmäla det bifogade dokumentet via knappen ”Kontakta Tullen” på tjänstens startsida. Bilagan kan du ladda upp till deklarationen under ”+ Lägg till” genom att välja ”Ladda upp bilaga”. Tillåtna filformat för bilagor är PDF, JPG, PNG och TIF. Maximistorleken för bilagan är 5 MB.

När varan du deklarerat har frigjorts för förfarandet kan du inte längre korrigera deklarationen.