Begäran om ogiltigförklaring

Du kan begära att en deklaration ogiltigförklaras till exempel om du märker att du har ingett två separata deklarationer för samma vara. I tjänsten kan du endast begära ogiltigförklaring för sådana deklarationer som ingetts i Tullklareringstjänsten. 

Att göra en begäran om ogiltigförklaring

Du kan göra en begäran om ogiltigförklaring på två olika sätt: 

  • Välj knappen ”Kontakta Tullen” på tjänstens startsida. Ange deklarationens MRN-referensnummer och flytta markören bort från MRN-fältet. Klicka på knappen ”Sök” och välj knappen ”Ogiltigförklaring”.  
  • Om du har gjort deklarationen i Tullklareringstjänsten, kan du också gå till deklarationslistan på tjänstens startsida och välja den deklaration som du vill att ska ogiltigförklaras. Öppna deklarationen och klicka på knappen ”Begäran om ogiltigförklaring” på sidan ”Sammandrag och sändning”.  

Tjänsten öppnar sidan ”Begäran om ogiltigförklaring av deklaration”. Fyll i ett eget referensnummer för begäran om ogiltigförklaring under ”Aktörens referens”.

Under ”Orsak till ogiltigförklaring” ska välja någon av följande orsaker:

  • A – Varorna har hänförts till ett annat tullförfarande
  • D – Dubbeldeklaration
  • E – Varorna kan inte hänföras till ett tullförfarande på grund av särskilda omständigheter
  • M – Annat fel som upptäckts i deklarationen
  • U – Unionsvaror har deklarerats
  • V – Felaktiga uppgifter har angetts i deklarationen, t.ex. fel deklarant

Ange MRN-referensnumret för den ersättande tulldeklarationen eller någon annan referens om orsaken du valt förutsätter det. Om du har ingett två deklarationer för samma vara, ange i fältet ”Ersättande MRN eller annat referensnummer” den deklaration som ska förbli i kraft.

Du kan ange en fritt formulerad text om ogiltigförklaringen du begär under ”Motivering”. Om du har ett bifogat dokument som stöd för begäran om ogiltigförklaring ska du ladda upp det. Då behöver du inte nödvändigtvis skriva in en separat motivering.

Återkallande av begäran om ogiltigförklaring 

Om du har skickat in en begäran om ogiltigförklaring och du märker att begäran är onödig eller gjord på fel grunder, kan du begära att ogiltigförklaringen återkallas. Detta är endast möjligt om det ännu inte har fattats något beslut om begäran.

Du kan begära att ogiltigförklaringen återkallas via knappen ”Kontakta Tullen” på tjänstens startsida. Ange MRN-referensnumret för den transiteringsdeklaration vars begäran om ogiltigförklaring du vill återkalla. Sök fram deklarationen och välj ”Annan orsak”. 

Alternativt kan du först öppna deklarationen. I så fall ska du välja ”Meddelanden” i navigationen till vänster och därefter ”+ Kontaktbegäran”.