Garantier (Transiteringsdeklaration)

Om du inte känner till varornas värde kan du ta hjälp av tjänstens uppskattning av beloppet av garantin som krävs. Utifrån de uppgifter som du angett beräknas uppskattningen baserat på varans medelpris och den högsta möjliga tullsatsen för varugruppen. För att en uppskattning ska kunna beräknas måste du ha angett en varukod.

I specifikationen av garantin visas det beräknade beloppet av moms och tull. Om du transiterar punktskattepliktiga produkter ska du själv beräkna beloppet av de tullar och skatter som uppbärs. Tjänsten beräknar ingen uppskattning.

Du kan också själv beräkna en uppskattning av det garantibelopp som krävs. Du kan ta hjälp av Fintarics beräkningsfunktion då du gör en uppskattning. Ange varornas värde, varukod och mängd i beräkningsfunktionen så får du en uppskattning av det garantibelopp som krävs.  
Du kan ange en garanti genom att klicka på knappen ”+ Lägg till garanti”.

Välj typ av garanti. Beroende på garantitypen visas andra fält.

Ange vid behov garantins referensnummer (GRN) och tillhörande tillträdeskod.
Ange det beloppet (EUR) som ska reserveras och som ska motsvara det faktiska tull- och skatteansvaret för varorna som transiteras eller de tull- och skattebelopp som beräknats på värdet av samma typ av varor.