Leveranspartier (Transiteringsdeklaration)

Under ”Leveranspartier” kan du lägga till uppgifter om leveranspartiet. 
Det första leveranspartiet skapas automatiskt när du på sidan ”Deklarationsparti” klickat på knappen ”Nästa”. Du kan lägga till uppgifter genom att klicka på första raden.

Du kan lägga till ett ytterligare leveransparti genom att klicka på knappen ”+ Lägg till leveransparti”. Om du av misstag har lagt till ett extra leveransparti, får du bort det genom att välja raden och klicka på knappen ”Ta bort valda”.

Du kan gå till leveranspartiet genom att klicka på raden i fråga.