Lähetyserät (Passitusilmoitus)

”Lähetyserät”-näytöllä voit lisätä lähetyserän tietoja. 
Ensimmäinen lähetyserä muodostuu automaattisesti, kun olet painanut ”Tulliselvitettävä erä” -näytöllä ”Seuraava”-painiketta. Voit lisätä tietoja painamalla ensimmäistä riviä.

Voit lisätä toisen lähetyserän painikkeesta ”+ Lisää lähetyserä”. Jos olet lisännyt vahingossa ylimääräisen lähetyserän, voit poistaa sen valitsemalla rivin ja painamalla ”Poista valitut”. 

Voit siirtyä lähetyserälle painamalla lähetyserän riviä.