Tulliselvitettävä erä (Passitusilmoitus)

”Tulliselvitettävä erä” -näytöllä ovat seuraavat tiedot:

 • käyttämäsi viite tai viitteet
 • ilmoitustyyppi ja lisäilmoitustyyppi
 • koko ilmoituksella ilmoitettujen tavaroiden määrät
 • turvallisuus-koodi
 • tullitoimipaikat 
 • tavaroiden sijaintitiedot.

Osa tiedoista täyttyy automaattisesti.

Perustiedot

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut perustiedot. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Toimijan viite

Toimijan viite on tulli-ilmoituksen yksilöivä, ilmoittajan antama vapaamuotoinen viite. Viitteen pituus voi olla enintään 22 merkkiä, ja se voi koostua numeroista, kirjaimista tai erikoismerkeistä.

Viitenumero (UCR) 

Kun ilmoitat passitusilmoituksella saapumisen turvatietoja (turvallisuuskoodi ”1 – Saapumisen turvatiedot”), tieto on pakollinen. UCR-viitteen sijasta voit ilmoittaa rahtikirjan numeron ”Kuljetustiedot”-näytöllä.

Ilmoita UCR-viitenumero tässä, jos se on sama kaikille tavaraerille. Jos tavaraerille on eri viitteet, ilmoita tieto tavaraerän tiedoissa.

UCR-viitenumero voi olla WCO:n ISO 15459 -standardin mukainen koodi tai vastaava.

Rahdinmaksutapa

Rahdin maksutavan saa ilmoittaa vain, kun annat ilmoituksella turvatiedot. Tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista. 

Ilmoita rahdin maksutapa tässä, jos se on sama kaikilla tavaraerillä. Jos tavaraerillä on eri maksutavat, ilmoita tieto tavaraerän tiedoissa. Tiedon saa ilmoittaa vain yhdellä tasolla.

Ilmoitustyyppi

Valitse alasvetovalikosta ilmoitustyyppi. Jos teet TIR-carnet-ilmoitusta, palvelu täyttää automaattisesti ilmoitustyypiksi ”TIR – TIR-carnet”.

Muussa tapauksessa valitse ilmoitustyypiksi jokin seuraavista:

 • T- eli lähetyksessä on sekä T1- ja T2-tavaroita
  • Jos valitset T-, ilmoita tyyppi jokaisen tavaraerän kohdalla erikseen.
 • T1 eli tullaamattomat ei-unionitavarat
 • T2 eli unionitavarat
 • T2F eli unionin veroalueen ulkopuolelle (esim. Ahvenanmaalle) toimitettavat tavarat
 • T2SM eli tavaran passittaminen San Marinoon.

Lisäilmoitustyyppi

Kohta täyttyy automaattisesti aiemmin tekemiesi valintojen perusteella.

Kokonaisbruttopaino, tavaraerien kokonaismäärä ja pakkausten kokonaismäärä

Kohdat täyttyvät automaattisesti lähetyserällä ilmoitettujen määrien perusteella. 

Erityisolosuhde

Valitse valikosta erityisolosuhdekoodi. Tieto on vapaaehtoinen.

TIR-carnet’n numero

Kenttä näkyy vain, jos olet valinnut tekeväsi TIR-carnet-ilmoitusta. Ilmoita TIR-carnet’n numero. 

Turvallisuus

Tieto täyttyy automaattisesti aiemmin tekemiesi valintojen perustella. Jos turvatietokoodi on väärä, sinun pitää tehdä kokonaan uusi ilmoitus.

Määrämaa

Valitse alasvetovalikosta määrämaa. Määrämaa on maa, johon tavarat lopullisesti päätyvät. 

Lähetysmaa

Kenttä näkyy vain, jos olet valinnut tekeväsi TIR-carnet-ilmoitusta. Lähetysmaa on maa, josta TIR-kuljetus alkaa.

Tullitoimipaikat

Valitse alasvetovalikosta lähtötullitoimipaikka, määrätullitoimipaikka ja tarvittaessa määränpäähän saapuminen.

Lähtötoimipaikka on tullitoimipaikka, jossa passitusmenettelyyn asetettavien tavaroiden tulli-ilmoitus hyväksytään. Jos olet valtuutettu lähettäjä, valitse ”FI002006”.

Määrätoimipaikka on tullitoimipaikka, jossa passitusmenettelyyn asetetut tavarat esitetään menettelyn päättämiseksi.

Jos olet valtuutettu lähettäjä, ilmoita ”Määränpäähän saapuminen” -kentässä määräaika tavaroiden esittämiselle määrätoimipaikassa.

Passitustullitoimipaikka rajalla

Passitustullitoimipaikka rajalla pitää ilmoittaa, kun lähetys poistuu EU:n tullialueelta seuraavan maahan, joka kuuluu yhteisen passitusalueen maihin (esim. Norjaan).

Ilmoita passitustoimipaikaksi se tullitoimipaikka, johon tavara saapuu seuraavassa sopimusmaassa (esim. tullitoimipaikka Norjan rajalla). 

Voi ilmoittaa myös kuljetuksen arvioidun saapumisajankohdan ja -ajan rajatullitoimipaikkaan.

Passituksen poistumistullitoimipaikka

Poistumistullitoimipaikka turva-alueelta ilmoitetaan, kun lähetys poistuu unionista, Norjasta tai Sveitsistä (ns. turva-alue) muuhun yhteisen passituksen maahan (esim. Isoon-Britanniaan).

Esimerkki: T1 -passituksella liikkuva kontti lastataan Vuosaaressa laivaan, jolla se menee suoraan Isoon-Britanniaan. Tällöin turva-alueelta poistumispaikka on Vuosaari.

Sijaintitiedot

Ilmoita sijaintitiedoissa tavaran sijainti. Lue tarkemmat tiedot alta.

Tavaran sijainti esitettäessä

Ilmoita, missä tavarat ovat, kun ne esitetään Tullille ja ovat Tullin tarkastettavissa. Paikka voi olla väliaikainen varasto tai tullivarasto, Tullin hyväksymä tai osoittama paikka, tullitoimipaikka tai pakottavissa tilanteissa (Force majeure) jokin muu paikka.

Valitse ensin alasvetovalikosta sijaintityypin koodi. Muut sijaintipaikasta ilmoitettavat tiedot tulevat näkyviin sijaintityypin valinnan jälkeen.

Ilmoita sijaintitiedot seuraavien ohjeiden mukaan:

 • Jos tavarat ovat esittämishetkellä väliaikaisessa varastossa tai tullivarastossa:
  • Valitse sijaintipaikan tyypin koodiksi B.
  • Sijainnin tarkentimeksi tulee automaattisesti ”X – Varastotunniste (EORI-numero jatko-osilla)”.
  • Ilmoita ”Varastotunniste”-kentässä varaston tunniste.
 • Jos tavarat ovat esittämishetkellä muussa Tullin hyväksymässä paikassa eli paikassa, jolla on Tullin hyväksymän paikan lupa tai vientivaraston asema:
  • Valitse sijaintipaikan tyypin koodiksi C.
  • Sijainnin tarkentimeksi tulee automaattisesti ”X – Varastotunniste (EORI-numero jatko-osilla)”.
  • Ilmoita ” Varastotunniste” -kentässä varaston tunniste.
 • Jos tavarat ovat Tullin osoittamassa paikassa, esimerkiksi tehdassatamassa tai muussa Tullin osoittamassa paikassa:
  • Valitse sijaintipaikan tyypin koodiksi A ja tarkentimeksi Z.
  • Ilmoita osoitekenttiin käyntiosoite.
 • Jos tavarat ovat tullitoimipaikassa:
  • Valitse sijaintipaikan tyypin koodiksi A ja tarkentimeksi V.
  • Ilmoita ”Tullitoimipaikka”-kentässä tullitoimipaikan koodi.

Lastauspaikka

Ilmoita lastauspaikka, jos ilmoituksella annetaan saapumisen ja poistumisen turvatiedot. Tietoa ei saa ilmoittaa, jos ilmoituksella ei ilmoiteta turvatietoja.

Valitse maa, missä tavarat on lastattu kuljetusvälineeseen. Ilmoita ”Sijainti”-kentässä sen sataman, lentokentän, rahtiterminaalin tai muun paikan nimi, jossa tavarat on lastattu kuljetusvälineeseen. Maantieliikenteessä lastauspaikka on lähtötullitoimipaikka.

Purkauspaikka

Purkauspaikka pitää ilmoittaa, jos ilmoituksella annetaan saapumisen turvatiedot
Valitse maa ja ilmoita paikka, jossa tavarat puretaan pois kuljetusvälineestä. 

Lisätiedot

Ilmoita ”Lisätiedot”-kohdassa tarvittaessa yksi tai useampi koko ilmoitusta koskeva lisätietokoodi. Jos sinun tarvitsee ilmoittaa useampi lisätieto, valitse painike ”+ Lisää lisätieto”. Jos kyseessä on TIR-kuljetuksen lisälastaus, ilmoita siitä lisätietokoodilla ”FITIR”.

Valitse alasvetovalikosta ilmoituksessa tarvittava koodi. Anna tarvittaessa lisätietokoodin kuvaus kentässä ”Kuvaus”.